Beste mensen,

In deze blog wil ik aandacht besteden aan de “goede ideeën nieuwsbrief” en een aantal zaken die jullie komende weken van ons kunnen verwachten in het kader van de nieuwe bestuursstructuur. Want ondanks dat deze nog niet definitief is goedgekeurd kunnen een aantal werkzaamheden niet wachten op de ALV maar hierover later meer.

Goede ideeën nieuwsbrief

Deze week ontvangen jullie voor de eerste keer de “goede ideeën nieuwsbrief”.

Waarom deze nieuwsbrief?
Inmiddels ben ik een paar maanden jullie voorzitter en heb ik een heel aantal afdelingen bezocht. Een geluid wat ik eigenlijk overal hoor is de behoefte om goede initiatieven met elkaar te delen. Zowel politiek interessante initiatieven als meer campagneachtige onderwerpen. Dit in het kader van niet twee keer het wiel uitvinden.
We hebben nagedacht hoe we dit het gemakkelijkst kunnen ontsluiten aan jullie als afdelingen. We hebben gekozen voor een extra nieuwsbrief waarin u die ideeën kunt vinden.

Hoe vaak komt deze?
De uitdaging is om iedere maand met een dergelijke nieuwsbrief te komen. Echter ben ik hierbij ook afhankelijk van jullie input. Dus hebben jullie succesvolle initiatieven bedacht, laat ze ons dan a.u.b. weten. Dan zorgen wij ervoor dat deze worden opgenomen in de nieuwsbrief en zo met elkaar gedeeld worden. U kunt u ideeën mailen naar lhofman@brabant.nl. Laten we er samen voor zorgen dat het delen van ideeën een succes wordt.

Wat kunnen jullie de komende weken verwachten?

De bestuursstructuur is weer een stap verder uitgewerkt en de benodigde takken/commissies krijgen we ook steeds scherper. Een tweetal takken namelijk Campagne en HR willen we, ondanks dat er nog geen ALV is geweest om de structuur definitief goed te keuren, toch vast gaan optuigen. Waarom? Werkzaamheden binnen deze 2 commissies moeten gewoon al opgepakt gaan worden. De eerste verkiezingen komen snel dichterbij en er is een nadrukkelijke behoefte aan continue campagne bij veel van jullie afdelingen. Daarnaast is er veel vraag naar ondersteuning op HR vanuit de afdelingen. Zowel op individueel niveau als op afdelingsniveau. Ten slotte, of er nu wel of geen akkoord wordt gegeven dit werk blijft hoe dan ook belangrijk binnen het bestuur.
De komende weken gaan we jullie meenemen in wat de eerste ideeën zijn binnen deze 2 takken en wat voor mensen we zoeken om deze te bemensen (naast de bestuursleden). Onder andere met als doel jullie zodanig te enthousiasmeren om je ook aan te melden voor één van de commissierollen.

Vriendelijke groeten
Inge van Dijk
Voorzitter CDA Brabant