Beste mensen,

Een paar weken geleden heeft onze eerste Brabantse ALV in 2016 plaatsgevonden. Ik heb genoten van de dynamiek, de interactie en de goede suggesties die jullie ons hebben gedaan. Dank hiervoor!

Bijgaand tref je een link aan met een filmpje over onze ALV. Leuk als jullie deze willen delen via jullie afdelingssites of sociale media, zodat onze ALV en onze partij breder onder de aandacht wordt gebracht. Hopelijk volgende keer een nog betere opkomst en nog meer ruimte voor interactie!

Klik op de volgende link om het filmpje van de ALV te bekijken: Aftermovie ALV 28 mei 2016.

Tijdens de ALV hebben we jullie meegenomen in de nieuwe bestuursstructuur en de vacatures die we nog hebben. Er is een goede start gemaakt, maar we zoeken nog versterking op een tweetal bestuursfuncties en in een aantal commissies. Komende week zullen we de openstaande posities verder onder de aandacht brengen via de website van CDA Brabant. Ik ben natuurlijk altijd bereid hier vrijblijvend over van gedachten te wisselen, mocht je interesse hebben.

Verder zijn we gestart met de permanente campagnecommissie. Houd 24 september alvast vrij in je agenda, want we willen proberen op deze datum een activiteit op te zetten waarbij alle afdelingen betrokken worden. Oftewel: de groenste dag van Brabant met z’n allen handen en voeten geven. Ook hierover worden jullie komende weken geïnformeerd en gaan we jullie vragen hieraan mee te werken.

Kortom, er is met elkaar nog veel werk te verzetten, maar we zijn zeker met een aantal goede dingen bezig die energie geven. Laat 24 september in ieder geval alvast een voorproefje zijn van wat men in Brabant de komende tijd van het CDA kan verwachten!

Vriendelijke groeten,

Inge van Dijk – Voorzitter CDA Brabant