Inmiddels hebben we meerdere malen een oproep gedaan met de vraag om het bestuur te komen versterken. Oftewel als bestuurslid, oftewel als commissielid. Nu zijn we zover dat het er naar uitziet dat we de bestuursplekken op 1 na gevuld gaan krijgen. Hiervoor willen we dan ook via de nieuwsbrief en de website een vacature voor open stellen. De commissies zijn voor zo’n 40% gevuld (afhankelijk van de commissie). Waarbij we zien dat campagne goed vol zit maar we zeker nog hulp kunnen gebruiken op Afdelingsversterking, Leden&-werving en HRM. Hopelijk spreekt dit u aan en kunt u ons komen versterken. De mensen die zich gemeld hebben zullen in september uitgenodigd worden door de voorzitter en de trekker van de werkstroom (het betreffende bestuurslid) om een vliegende start te maken.

Vacatures:

Trekker Leden in Brabant:
We zoeken iemand met passie voor het CDA Brabant. Iemand die het CDA Brabant op de kaart kan zetten als het gaat om ledenbinding en -werving. Dit doet hij/zij natuurlijk niet alleen maar de trekker moet voldoende tijd ter beschikking hebben om zijn/haar werkgroep aan te sturen.
Wat staat deze commissie te doen?
– Contacten met netwerkorganisaties aanhalen en versterken.
– 1 x in het jaar een leden/netwerken-overleg organiseren.
– Stimuleren en organiseren van acties met betrekking tot ledenwerving/ ledenbinding (samen met commissie marketing/ communicatie/campagne)
– Oprichten CDA Brabant Businessclub

Voor deze commissie zoeken we buiten een trekker ook nog leden die mee willen helpen deze commissie te versterken. Lijkt je dit wat? Schroom niet om contact op te nemen.

Afdelingsversterking:
Voor de commissie Afdelingsversterking zijn we op zoek naar enthousiaste leden die willen deelnemen in de commissie. Wat staat deze commissie te doen?
– 2016: Eerste Voorzittersoverleg organiseren (2 x per jaar) met alle voorzitters van de lokale afdelingen
– Zorgen dat er structureel contact is met alle afdelingen, met elke afdeling is minimaal 2x per jaar contact geweest in 2016 (1x bezoeken, 1x bellen)
– Uitvoering en monitoring van de staat van de afdelingen.
– Regioverbanden initiëren .

HRM:
Voor de commissie HRM zijn we op zoek naar mensen met HRM-ervaring die onze trekker kunnen helpen om binnen Brabant een stevig netwerk op te zetten. Wat staat deze commissie te doen?
– Databanken creëren met info over onze Brabantse CDA’ers, wat ze willen en wat ze nodig hebben
– Boegbeelden zoeken voor komende verkiezingen
– Vraag en aanbod bij elkaar laten komen
– Opleidingsbehoeften faciliteren

Reageren:
Bent u geïnteresseerd of zou u graag in gesprek gaan over een van de vacatures? Stuur dan een e-mail met uw CV en contactgegevens naar lhofman@brabant.nl. In september zullen er gesprekken gepland worden met kandidaten, de voorzitter en de trekker van de commissies. I.v.m. de zomervakantie kan het zijn dat een reactie wat langer dan gebruikelijk op zich laat wachten.