Cursus ‘Sociale Media voor beginners’

De campagne voor de GR2018 staat voor de deur. Anno 2017-2018 kunnen sociale media niet meer ontbreken in een campagne. Zowel voor kandidaten als voor afdelingen.

Maar hoe werken sociale media eigenlijk? Wat moet je wel en wat kan je beter niet doen? Omdat we merken dat een aantal afdelingen en kandidaten hier nog mee worstelen, organiseren we een workshop ‘sociale media voor beginners’. Deze workshop gaan we op een zaterdagochtend in oktober organiseren.

De datum en locatie zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Hebt u interesse? Meldt u dan aan door te mailen naar info@cdabrabant.nl.

We horen graag vóór 22 september a.s. van u!

 

CDA en GroenLinks op werkbezoek in Almkerk

De Brabantse fracties van CDA en GroenLinks brengen op 15 september a.s. een werkbezoek aan Almkerk. Deelnemers aan het werkbezoek zijn namens het CDA de Statenleden Ton Braspenning (fractievoorzitter a.i.), Roland van Vugt, Caroline van Brakel, Kees de Heer en Ernst van Welij (fractiemedewerker) en namens GroenLinks de Statenleden Patricia Brunklaus (fractievoorzitter), Sjo Smeets en Simon Jacobs (fractiemedewerker).

Het programma start om 10.30u met een bezoek aan de familie Koekkoek en de Innovatiecampus Almkerk. Op deze vrijgevallen agrarische locatie werken jonge mensen aan initiatieven op het gebied van energie, duurzame landbouw en bestuurlijke vernieuwing.

Vanaf 12.15u zijn de politici te gast bij Golfpark Almkreek, waar zij zich laten bijpraten over de plannen voor ‘Sportlandgoed Altena’. Dit is een initiatief om wonen, natuurontwikkeling, recreatie en sport te combineren in één project.

Statenleden Van Vugt en Brunklaus, initiatiefnemers van dit werkbezoek:

“Het verduurzamen van o.a. onze landbouw, energievoorziening en woningmarkt is een belangrijke prioriteit voor de provincie. Dat lukt ons niet alleen, initiatieven uit de samenleving spelen daarbij een belangrijke rol. Tijdens dit gezamenlijke werkbezoek aan Almkerk maken we kennis met twee van deze initiatieven, die hopelijk heel Brabant kunnen inspireren.”

CDA op werkbezoek bij de Zorgboog in Laarbeek en Helmond

Het CDA brengt op 15 september a.s. een werkbezoek aan zorgorganisatie de Zorgboog. Aan dit werkbezoek nemen zowel leden van de Brabantse als de Helmondse CDA-fractie deel.

De Zorgboog biedt aan alle generaties een breed pakket aan diensten en expertise aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Goed leven, prettig wonen en vertrouwde zorg staan daarbij centraal.

Het werkbezoek start om 12.00u op Zorgboog-locatie de Regt in Beek en Donk, waar de politici onder meer kennismaken met de raad van bestuur van de Zorgboog. Hierna bezoekt het gezelschap de woonzorglocatie Mariëngaarde in Aarle-Rixtel en het Bestuursbureau in Helmond.

Statenlid Marcel Deryckere, initiatiefnemer van het werkbezoek:

“Als CDA zijn we bijzonder vereerd dat we bij de Zorgboog te gast mogen zijn, een organisatie die zich in onze Brabantse Peelregio geweldig inzet voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Van jong tot oud.

We zijn dan ook heel nieuwsgierig naar de activiteiten van de Zorgboog en naar hun visie op kleinschalige zorg dicht bij mensen. Als Brabantse CDA-fractie zijn we in de ideale positie om voor dit soort mooie voorbeelden bovenlokale aandacht te vragen.”

Nieuwsbrief #05 online: het nieuwe politieke jaar is begonnen!

De vijfde nieuwsbrief van dit jaar staat online, met het laatste nieuws van de Statenfractie en uit de partij.

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #5 CDA Brabant. Veel leesplezier toegewenst!

Reageren? Mail naar info@cdabrabant.nl.

Spreektekst Stijn Steenbakkers – ZRK-rapport verkoop Attero 08/09

Spreektekst1  Stijn Steenbakkers – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over het Onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) naar verkoop van Attero
(08-09-2017) – 1ste termijn

Voorzitter,

Als voorwoord voor het CDA waren én zijn 2 zaken belangrijk rondom het Attero-dossier:

 1. Transparantie. Om veel maatschappelijke en politieke vragen die leven rondom het dossier weg te nemen.
 2. Leren voor de toekomst. Lessen voor GS maar zeker ook PS.

Het CDA constateert dat dit rapport aan beide zaken bijdraagt, waarvoor veel dank aan de Zuidelijke Rekenkamer.

Voorzitter: de tunnel.

Deze twee woorden vatten volgens het CDA kernachtig samen waarom wij hier, maar ook in andere politieke zalen van Den Haag tot Maastricht, zoveel vragen hadden t.a.v. voorliggend dossier.

De Zuidelijke Rekenkamer gebruikte ‘de tunnel’ ook als expliciet oordeel voor het einde van het verkooptraject. Hoewel de Zuidelijke Rekenkamer hier natuurlijk formeel gelijk heeft, begrijpen wij de reactie en de nuanceringen van het college op dit punt echter wel.

Nee voorzitter, het grote politieke punt zit voor het CDA niet aan het einde van de tunnel, maar aan het begin. De ZRK concludeert immers dat de timing en het tempo van het traject bepalend waren voor het resultaat. Voorzitter, dan is dus cruciaal hoe we de tunnel van externe verkoop ingereden zijn én hoe Provinciale Staten hierin is betrokken?

En voorzitter, laat ik er meteen maar bij zeggen: dit is een punt dat de samenwerking en het vertrouwen tussen GS en PS zou kunnen raken. En bij samenwerking en vertrouwen gaat het altijd over mensen. PS én GS.

Voorzitter, en de verantwoordelijke binnen GS is gedeputeerde Pauli, een persoon die mijn partij en ikzelf kennen als;

 • een betrokken bestuurder met passie voor de economie in Brabant;
 • een gedeputeerde die vaart kan maken en bewezen heeft mooie resultaten te kunnen boeken, zie recent nog het mooie nieuws rondom het vliegtuigonderhoud/transport van onderdelen bij Woensdrecht of in de vrijetijdseconomie;
 • en voorzitter, ook een gedeputeerde die wellicht soms wat bombastisch en stellig in zijn beweringen en betogen naar voren kan komen, maar wél een gedeputeerde die staat voor Brabant.

En voorzitter, dát maakt dit voor ons ook zo moeilijk te begrijpen. Want zo positief als we op het ene dossier zijn, zo kritisch zijn we na lezen van het ZRK-rapport op het acteren in het Attero-dossier.

Voorzitter, zoals gezegd: we beginnen de tunnel van de huidige verkoop in te rijden op 2 november 2012. Op dat moment wordt de Staten in Limburg ingelicht dat het inbestedingstraject richting de gemeenten wordt stilgezet. In Brabant konden wij géén formele mededeling hierover terugvinden richting de Staten.

Ongeveer 7 maanden later, op 18 juni 2013, wordt de Staten In Brabant plots geïnformeerd over de start van de mogelijke verkoop van Attero in de Statenmededeling Toekomstscenario’s Attero.

Voorzitter, en het is in die 7 maanden, in die tijd, in die cruciale periode, geweest dat de Aandeelhouderscommissie besluit om Attero te gaan verkopen.

Voorzitter, maar zo logisch de Statenmededeling er op dat moment voor de Staten uitziet, zo onbegrijpelijk is die achteraf bezien. Dit gezien de nieuwe feiten van het ZRK-rapport (pagina 10 en 46, dames en heren).

Voorzitter:

 1. In de Statenmededeling wordt gemeld dat gewijzigde marktomstandigheden een overweging waren voor verkoop, maar niet dat verschillende externe bureaus zeiden dat het moment van verkoop niet alleen niet ideaal zou zijn, maar mogelijk zelfs slecht.
 2. In de Statenmededeling wordt gemeld dat de AHC, RVB en RVC hebben besloten tot het inrichten van een mogelijke verkoop van Attero, maar niet dat volgens het ZRK-rapport dit gekozen verkoopmoment initieel eigenlijk tegen de wens van het bedrijf was. Omdat Attero eerst de tijd wilde krijgen om de bedrijfsvoering op orde te brengen.
 3. Voorzitter, en het gaat verder. In de Statenmededeling lijkt namelijk dat er een redelijk uniform besluit is genomen in de AHC, maar nergens wordt vermeld dat de noordelijke én Limburgse gemeenten hiervan in die discussies in die cruciale maanden eigenlijk geen voorstander waren en geen overhaaste beslissingen wilde nemen. Let op en nu komt het: volgens hen moest voorkomen worden in een tunnel te komen waarin alléén verkopen het doel was. Wéér het woord tunnel, maar nu van de kant van gemeentelijke aandeelhouders volgens de ZRK.

Voorzitter, maar al deze signalen werden kennelijk tóch overruled door de opinie van de provinciale aandeelhouders. Zij vonden verder uitstel niet wenselijk en uiteindelijk besloot de AHC tot verkoop.

Maar voorzitter, niets van dit alles stond in de Statenmededeling van juni 2013 of in enig ander document wat naar de Staten gezonden is tussen november 2012 en juni 2013.

Voorzitter, we hebben gezocht en gezocht en konden dit zelf eerst niet geloven.

Maar voorzitter, na een dubbele check bij de griffie lijkt dit tóch het geval.

Voorzitter en dan begin je je af te vragen: waarom is de Staten niet over deze drie cruciale ontwikkelingen ingelicht?

 • Voorzitter, is dit nou die goede samenwerking tussen GS en PS die ook u zo belangrijk vindt?
 • Is hiermee de Staten nu goed in stelling gebracht?
 • Voorzitter, is dit Provinciale Staten conform artikel 167 van de Provinciewet volledig informeren?

Voorzitter daarom de volgende cruciale vraag aan de gedeputeerde vandaag:

Waarom heeft de gedeputeerde Provinciale Staten niet direct geïnformeerd over de feiten in het ZRK-rapport:

 • dat er kennelijk negatieve signalen waren dat markt niet optimaal of zelfs slecht zou zijn;
 • dat Attero zelf initieel negatief adviseerde, omdat het bedrijf er niet klaar voor was;
 • dat andere aandeelhouders geen overhaaste beslissing wilden nemen?

Voorzitter, dát is vandaag voor ons in de eerste termijn de meest urgent vraag aan de gedeputeerde.

Verkoopproces

Voorzitter, dan kijken we naar de toekomst.

Allereerst zijn wij blij dat de Rekenkamer ook constateert dat een aantal zaken goed zijn gegaan, bijvoorbeeld in de procesarchitectuur, en hier geen grote misstanden zijn geweest. Maar er zijn ook veel lessen te trekken.

Hiervoor hebben wij 4 moties samen met andere partijen.

Motie 1

De eerste motie is cruciaal. Deze gaat over het moment in het proces waarop PS wensen en bedenkingen mag uiten. Deze dienen wij samen met 6 andere partijen in.

Nu mochten we op 11 april 2014 wensen en bedenkingen uiten: 4 maanden ná de voorgenomen verkoop en 2 maanden nádat de feitelijke deal uitonderhandeld was en klaar lag. Wat als wij dan in april nog wensen en bedenkingen gaan uiten, ga je dan teruguit onderhandelen? Heeft PS hier feitelijk nog wel iets in te brengen? Of is het meer een ‘check the boxje’: “Oh we moeten nog even langs PS.”

Motie 2 en 3

Maar voorzitter, de lessen zijn niet alleen voor GS. Het CDA is ook zeer kritisch over de rol van PS in dit dossier. De Zuidelijke Rekenkamer zegt het in bedekte termen. Maar ook PS had zélf een meer proactieve houding moeten hebben en dichter op de bal moeten zitten.

Maar voorzitter, hoe komt het dat PS hier niet strak genoeg op zat? Volgens de ZRK heeft dit ook te maken met de complexiteit in een dergelijk dossier.

Daarom komen wij met twee moties:

 • specifiek één samen met 4 andere partijen, om onafhankelijke contraexpertise te overwegen bij de aan- en verkoop van deelnemingen.
 • algemeen één samen met 4 andere partijen, voor meer algemene onafhankelijke ondersteuning op financieel gebied voor PS.

Motie 4 – Huiswerk

Voorzitter, dan verslaglegging en archivering. Buiten het feit dat het natuurlijk heel vreemd is dat van essentiële vergaderingen en besluiten verslaglegging ontbreekt én dat dit weinig vertrouwen wekt, is het vooral ook gênant en ontzettend onprofessioneel. Wat een amateurisme. Het probleem is kennelijk nog groter en breder verspreid dan we al dachten.

Voorzitter, dit heeft gewoon te maken met cultuur en discipline. Dit is niet iets des provincies, want de provincie Limburg blijkt dit gewoon prima op orde te hebben.

Voorzitter, daarom de vierde motie. Deze dienen wij samen met 5 andere partijen in en gaat over archivering en verslaglegging.

Voorzitter, tot slot. De Amerikaanse socioloog Robert Lynd zei dat de meeste mensen zich altijd optimistisch voelen wanneer ze een tunnel uitkomen. Het CDA hoopt dat dit na de beantwoording van de gedeputeerde in de eerste termijn óók voor PS zal gelden.

1 Alleen het gesproken woord telt.

Spreektekst Stijn Steenbakkers ZRK-rapport verkoop Attero (8 september 2017)

Spreektekst Marcel Deryckere – philharmonie zuidnederland 08/09

Spreektekst1  Marcel Deryckere – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over philharmonie zuidnederland
(08-09-2017)

Voorzitter,

Alleen ben je sneller, samen kom je verder. Haast iedereen kent dit gezegde, maar dit college blijkbaar niet. Opnieuw wordt een drastische maatregel zonder overleg met ‘partners’ (als je ze zo nog kan noemen) er doorheen gedramd.

Niemand wist van deze plannen. De Raad voor Cultuur niet, het Ministerie niet, Eindhoven niet, Maastricht niet en zelfs Limburg niet. U zet Brabant voor schut.

Ik heb helaas maar 2 minuten vandaag. Vandaar dat ik mijn inbreng vervolg met een aantal kritische vragen aan de gedeputeerde:

 • In de begrotingswijziging 101/16 staat dat Brabant voor de periode 2017 t/m 2020 8 miljoen reserveert voor de philharmonie zuidnederland. Waarom komt u deze afspraken met Provinciale Staten niet na?
 • Sterker nog, er is al een businessplan 2017-2020 van de philharmonie goedgekeurd op basis van 2 miljoen subsidie vanuit Brabant. Waarom komt u nu met deze bezuiniging terwijl u eerder akkoord ging met het businessplan?
 • Waarom hebt u voor uw besluit niet opgetrokken met de zonet door mij genoemde partners?
 • De provincie Limburg heeft twijfels over de juridische rechtvaardiging van deze plannen in de al lopende cultuurplanperiode. Weet u zeker dat uw plannen überhaupt wel mogen?
 • Uw plannen verplichten het orkest om te heronderhandelen met het ministerie over haar bijdrage. Dat zorgt voor administratieve rompslomp, terwijl een orkest zich zou moeten focussen op mooie concerten en een sterke toekomst. Hoe kijkt u hiernaar?
 • Het nieuwe concertseizoen is al bijna begonnen en zalen voor 2018 zijn al geboekt. Hoe verwacht u dat een orkest op dit late moment deze bezuiniging voor 2018 kan doorvoeren?
 • De gevolgen van deze bezuiniging zijn gigantisch. Het aantal symfonische orkesten in Breda en Den Bosch wordt gehalveerd, in Helmond worden ze helemaal geschrapt. Talentontwikkeling is bijna niet meer mogelijk en educatie van Brabantse jongeren valt bijna volledig weg. Hoe kunt u uitleggen dat dit goed is voor Brabant?

Ik eindig mijn inbreng met een oproep aan de gedeputeerde. Het is namelijk nog niet te laat. Haal deze plannen alstublieft van tafel en ga met Limburg en het ministerie praten over een gezamenlijke visie op de toekomst.

1 Alleen het gesproken woord telt.

Spreektekst Marcel Deryckere philharmonie zuidnederland (8 september 2017)

CDA: ‘hete herfst’ begint met debat over philharmonie

Vandaag debatteert de provincie Noord-Brabant voor het eerst over de aangekondigde bezuiniging op de philharmonie zuidnederland. Het debat markeert het begin van een ‘hete herfst’, waarin verschillende omstreden onderwerpen op de provinciale agenda komen. Aldus het CDA, dat kritisch is over de wijze waarop het provinciebestuur daarbij te werk gaat.

Kern van de kritiek is dat het huidige provinciebestuur de Brabantse overlegtraditie, die de provincie zo succesvol heeft gemaakt, teniet doet door eenzijdig en zonder draagvlak ingrijpende beslissingen door te drammen t.a.v. bijvoorbeeld het seniorenbeleid, de veehouderij en de herindeling van gemeenten. En nu dus ook t.a.v. de philharmonie zuidnederland, het enige regio-orkest in Zuid-Nederland en van grote betekenis voor de Brabantse samenleving.

Statenlid Marcel Deryckere, woordvoerder namens het CDA tijdens het debat over de philharmonie:

“De provincie wil minstens een halve ton bezuinigen op het enige regio-orkest dat Zuid-Nederland heeft. Dit heeft ingrijpende gevolgen: meer dan 100 educatieve projecten vallen weg en concerten moeten worden geschrapt. Als CDA zijn we buitengewoon teleurgesteld in hoe provinciebestuurder Swinkels hierin opereert. Zonder opdracht van Provinciale Staten, zonder overleg met het orkest en partner Limburg én zonder fatsoenlijke communicatie kondigt hij een bezuiniging aan die veel Brabantse musici raakt. Van jong tot oud, van amateur tot professional. Dat kán niet. Dat is onfatsoenlijk en on-Brabants.”

Swinkels’ werkwijze inzake de philharmonie is volgens het CDA exemplarisch voor het ‘doordram-beleid’ van het huidige provinciebestuur. Dat lijkt snelheid en dadendrang belangrijker te vinden dan kwalitatief goed en gedragen bestuur. Niet alleen tast deze wijze van besturen het karakter van onze provincie aan, het zorgt ook voor een diepe kloof in de Brabantse samenleving, vindt het CDA.

Grote groepen Brabanders, zoals ouderen, boeren en inwoners van dorpen en kleine kernen, voelen zich door de provincie in de steek gelaten, terwijl de provincie er ook voor hen hoort te zijn. Het CDA, op dit moment oppositiepartij, ziet het dan ook als haar belangrijkste taak om de provinciebestuurders te laten zien dat het ook anders kan. De betrouwbare overheid moet terug.

Deryckere: “Niet voor niks nodigen we als CDA op iedere vergaderdag van de provincie mensen uit heel Brabant uit om naar het Provinciehuis te komen. Het is een van onze vele pogingen om de kloof tussen Brabant en de Brabander enigszins te dichten.”

Schriftelijke vragen over effecten afsluiting N65 Tilburg-Den Bosch

Schriftelijke vragen van Statenleden Ankie de Hoon en Marcel Deryckere over de effecten van de maandenlange afsluiting van de provinciale weg N65 op het traject Tilburg-Den Bosch.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over effecten afsluiting N65 Tilburg-Den Bosch.

Geacht college,

Eerder deze week berichtte het Brabants Dagblad over de grote onrust bij ondernemers n.a.v. de maandenlange afsluiting van de provinciale weg N65.

Deze afsluiting staat weliswaar pas gepland voor 2024 of 2025, maar de Haarense wethouder Van den Dungen geeft terecht aan dat “dít het moment is waarop wij ons geluid moeten laten horen”.

Het CDA deelt deze opvatting en ook de zorgen van de ondernemers. Het afsluiten van de N65 voor acht maanden brengt tenminste 55.000 weggebruikers dagelijks in de problemen. Dat is niet alleen ongewenst, maar ook onacceptabel.

Als CDA begrijpen wij dat de ombouw van het spoor in en bij Vught onvermijdelijk gepaard gaat met hinder, maar die staat onzes inziens in geen verhouding tot de overlast die het afsluiten van de N65 met zich meebrengt. Niet alleen weggebruikers en ondernemers zijn van deze afsluiting de dupe, maar ook inwoners van met name langs de N65 gelegen gemeenten die bijvoorbeeld te maken krijgen met sluipverkeer of verdwaald verkeer van (buitenlandse) vrachtauto’s. Midden-Brabant heeft nu al regelmatig te kampen met forse files en vertragingen door o.a. een overbelaste A58 tussen Tilburg en Eindhoven. Problemen waarvan het nog maar de vraag is of deze in 2024/2025 zijn opgelost.

In het verleden voerden overheden bij vergelijkbaar ingrijpende infraprojecten een optimaal ‘doorstroombeleid’, waarbij o.a. via duidelijke informatie in kranten en op internet de doorstroom van het verkeer gewaarborgd bleef. Een goed voorbeeld hiervan is de N279.

Dit brengt de fractie van het CDA tot de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met het voornemen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om eind september in te stemmen met het definitieve tracébesluit en het besluit over afsluiting van de N65 tussen Den Bosch en Tilburg?
 2. Staat u achter het besluit om de N65 voor een periode van acht maanden af te sluiten voor weggebruikers?
 3. Ligt er aan het besluit de N65 voor een periode van acht maanden af te sluiten een studie naar de verkeerskundige effecten ten grondslag?
 4. Is er een alternatief voor een afsluiting van acht maanden?
 5. Indien ja, wat zijn de argumenten om toch te kiezen voor een dergelijk lange afsluiting?
 6. Zijn bij de afweging van de opties de totale maatschappelijke impact van deze maatregel en de kosten daarvan meegenomen?
 7. Indien ja, op welke wijze zijn deze meegewogen?
 8. Wat zijn de gevolgen van de afsluiting van de N65 voor de verkeersdruk en files op de Midden-Brabantweg en de A59 (in het bijzonder in de zomerperiode in relatie tot het vakantieverkeer richting de Efteling)?
 9. Bent u voornemens om tijdens de werkzaamheden op de N65 optimale doorstroommogelijkheden te creëren? Indien ja, hoe gaat u dat concreet invullen?
 10. Bent u bereid het optimale doorstroombeleid van de N279 in te zetten voor de N65?
 11. Bent u bereid om gedurende de afsluiting als flankerende maatregel extra openbaar vervoer (trein en/of bus) op het traject Tilburg-Den Bosch v.v. in te zetten?
 12. Ziet u mogelijkheden om als provincie ondernemers tegemoet te komen in de kosten die zij maken als gevolg van de langdurige afsluiting van de N65 dan wel hen op andere manieren te helpen? Indien ja, welke? Indien nee, waarom niet?
 13. Hoe gaat u als provincie de hinder en overlast voor inwoners van met name langs de N65 gelegen gemeenten, bijvoorbeeld a.g.v. sluipverkeer, tot een minimum beperken?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Ankie de Hoon en Marcel Deryckere

Lambert van Nistelrooij – BioCan(n)Do!

Om de klimaatafspraken van Parijs te kunnen nakomen moeten we op zoek naar een andere aanpak. Zo zullen we bij het ontwikkelen van nieuwe producten in plaats van aardolie en aardgas steeds meer gebruik moeten van plantaardig materiaal. Om u een indruk te geven van deze aanpak organiseer ik tijdens de kunstroute LandArt Diessen van 31 augustus tot en met 10 september een speciale expositie. Hier heb ik in samenwerking met het project ‘BioCannDo’ zo’n honderd zogenoemde biogebaseerde producten verzameld, van een fruitschaal uit olifantengras tot een complete auto van de TU Eindhoven. Tevens is dit de start voor de actie ‘Let the Stars Shine’, die in 2018 eindigt in een tentoonstelling van de beste initiatieven in Brussel.

Bedrijven die van bio-producten een winstgevende business willen maken, krijgen van verschillende kanten steun. De provincie Brabant is samen met Avans Hogeschool één van de deelnemers in het Europese project ‘BioCannDo’. In dit project ligt de nadruk op de promotie onder het brede publiek. Bijvoorbeeld door aan te geven waar je bio-producten kunt kopen. Deze aanpak wordt in de komende jaren in geheel Europa uitgerold. Vanuit Brussel helpen we initiatiefnemers door een deel van het bedrijfsrisico over te nemen. Hiervoor heb ik in het Europees Parlement 1 miljard euro kunnen vrijmaken, die tot 2020 beschikbaar is om aan te tonen dat het anders kan.

Met acht andere Europarlementariërs hebben we de handen ineen geslagen in het initiatief ‘Let the Stars Shine’. In ons eigen land selecteren we elk de beste initiatieven, die we in Brussel een Europees platform bieden. We laten hen fonkelen als sterren. Afgelopen jaren heb ik al diverse bedrijven ontmoet, waar ik trots op ben. Zo maakt Millvision uit Raamsdonk voor de tuinbouw de Bio-pot, die geheel afbreekbaar is. En gebruikt Rodenburg Biopolymers uit Oosterhout aardappelzetmeel en kokostouw voor mosselbanken in de Waddenzee. Met dit soort bedrijven wil ik ook buiten het Europees Parlement de biogebaseerde aanpak promoten. Omdat het bio based kan: BioCan(n)Do!

Voor meer informatie: www.lambertvannistelrooij.nl.