CDA: onderzoek de inzet van drones ter bescherming van de Biesbosch

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant wil dat de provincie Noord-Brabant samen met het Rijk de mogelijkheid onderzoekt om drones in te zetten tegen (drugs)criminelen in de Biesbosch.

Het CDA is geschrokken van berichten dat drugscriminelen in de Biesbosch nagenoeg vrij spel hebben en ongrijpbaar zijn voor de politie. Zeer zorgelijk, vindt de partij, die pleit voor méér middelen en mogelijkheden om deze boeven aan te pakken.

Het bestrijden van drugsgerelateerde criminaliteit is voor het CDA topprioriteit. Drugs ontwrichten de samenleving en mogen géén gemeengoed worden. Hennepplantages en gedumpt drugsafval maken van onze prachtige Biesbosch een levensgevaarlijke vuilnisbelt. Aldus Matthijs van Oosten, wethouder te Werkendam.

Vanwege de ondringbaarheid van het natuurgebied wil het CDA dat de provincie laat onderzoeken of én hoe de inzet van drones, of andere onconventionele technieken, kan bijdragen aan het opsporen én verjagen van criminelen uit de Biesbosch en vergelijkbare gebieden. Vanzelfsprekend voor zover dit geen schade toebrengt aan de natuur. Het CDA denkt dat de mogelijke inzet van drones tot een win-win situatie kan leiden: criminaliteit aanpakken én natuurontwikkeling ondersteunen.

Op uitnodiging van Staatsbosbeheer brengt het CDA op 27 januari een werkbezoek aan de Biesbosch. Behalve een kennismaking met het museum en het Nationaal Park staat op uitdrukkelijk verzoek van het CDA óók de aanpak van drugs op de agenda. Hiervoor heeft het CDA Brabant Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg, woordvoerder Veiligheid & Justitie, uitgenodigd én een deskundige op het gebied van drones.

CDA op werkbezoek bij Coca-Cola in Dongen

Het CDA brengt op 27 januari a.s. een werkbezoek aan Coca-Cola in Dongen. Aan dit werkbezoek nemen o.a. zittend Tweede Kamerlid Erik Ronnes, kandidaat-Kamerlid Stijn Steenbakkers, Statenlid Marianne van der Sloot (fractievoorzitter) en verschillende plaatselijke CDA’ers deel.

Coca-Cola is sinds 1957 gevestigd in de gemeente Dongen. De fabriek, waar ruim 300 mensen werkzaam zijn, is recent gerenoveerd en op 27 juni jl. heropend. Coca-Cola produceert, distribueert én verkoopt er behalve Coca-Cola óók verschillende andere frisdrankmerken. Bijvoorbeeld Fanta, Sprite en Nestea.

Het CDA staat voor een eerlijke economie, waarin iedereen moet kunnen meeprofiteren van het werk dat we sámen verzetten: werkgevers én werknemers. Voor het CDA is een eerlijke economie óók een duurzame economie, waar ondernemerschap loont en groei en bedrijvigheid de toekomst van onze kinderen versterken in plaats van belasten.

In Brabant maakt het CDA zich al geruime tijd hard voor de maakindustrie in deze provincie. Zo pleitte het CDA bij de begrotingsbehandeling 2017 van de provincie Noord-Brabant o.m. voor een onderzoek naar een Maakindustrie Fonds. Bedoeld om méér maakindustrie aan te trekken en mbo-geschoolde arbeid naar Brabant te halen. Dat is nodig, want maar liefst 10% van de laagopgeleiden in Brabant is werkloos. Aldus Marianne van der Sloot, fractievoorzitter van het CDA in de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Kamerlid Erik Ronnes over het bezoek aan Coca-Cola:

“Als CDA zijn we blij dat we bij Coca-Cola te gast mogen zijn. Het is het bekendste frisdrankmerk ter wereld en nauw verbonden met de regio Midden-Brabant. We zijn benieuwd naar de nieuwe fabriek en gaan graag in gesprek over onderwerpen als duurzaam produceren, arbeidsmarktbeleid én natuurlijk ons eigen CDA-thema: de eerlijke economie.”

Kamerlid Van Toorenburg wint Vrouw in de Media Award

Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) heeft de Vrouw in de Media Award 2016 in de provincie Noord-Brabant gewonnen.

De Vrouw in de Media Awards zijn een initiatief van Mediaplatform VIDM en sprekersbureau ZijSpreekt. Regionale journalisten en redacteuren nomineren hiervoor elk jaar vrouwelijke deskundigen die vaak in het nieuws zijn. Met de Awards willen zij vrouwen aanmoedigen om vaak in de media te zijn en redacties aansporen vrouwen vaker in beeld te brengen of aan het woord te laten.

Van Toorenburg, oud-gevangenisdirecteur, is voor de Tweede Kamerfractie van het CDA o.a. woordvoerder Veiligheid & Justitie. In het afgelopen jaar kwam ze regelmatig in het nieuws met haar inspanningen om (drugs)criminelen aan te pakken en jonge misdadigers weer op het rechte pad te krijgen. Ook zette ze met het CDA cybercrime op de politieke agenda en pleitte ze voor meer middelen en mogelijkheden om dit te bestrijden.

Van Toorenburg over het winnen van de Award:

“Ik ben dankbaar en trots op deze award. Dat ik in 2016 veel in het nieuws mocht zijn, heeft me in mijn werk als volksvertegenwoordiger enorm geholpen. Hierdoor kon ik Brabant extra op de kaart zetten in Den Haag. Dat was én is nog steeds hard nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om het bestrijden van criminaliteit, waar Brabant zwaar onder te lijden heeft.”

Thema-avond over dreigende tweedeling in de NL samenleving

Kandidaat-Kamerlid Stijn Steenbakkers (CDA, plaats 24) organiseert in samenwerking met het CDA ’s-Hertogenbosch én het CDA Brabant een thema-avond over de dreigende tweedeling in de Nederlandse samenleving. Deze vindt op 25 januari plaats in ’s-Hertogenbosch.

Aanleiding voor de bijeenkomst zijn de toenemende verschillen in de samenleving. Sommige groepen mensen komen elkaar niet of nauwelijks meer tegen. Met alle economische, sociaalmaatschappelijke én politieke gevolgen van dien. Terecht maken veel mensen zich hier druk om, aldus Steenbakkers. Maar hoe moeten we deze tweedeling en toenemende verschillen nu eigenlijk zien? En wat kunnen we er concreet aan doen?

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende sprekers aan het woord: Mgr. Gerard de Korte (bisschop van ’s-Hertogenbosch), Ton Rombouts (burgemeester van ’s-Hertogenbosch) en Marcel Wintels (voorzitter van de KNWU en oud-bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen).

Elk van deze sprekers geeft vanuit zijn eigen achtergrond een visie op dit thema. Voorafgaand daaraan zal Joks Janssen, directeur van BrabantKennis, een inleiding verzorgen op basis van het recent verschenen rapport Mind the Gap. Tot slot is er gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten tussen de diverse sprekers én de aanwezigen in de zaal.

Steenbakkers:

“Er zijn toenemende verschillen tussen mensen op het gebied van inkomen, opleidingsniveau, de plekken waar ze wonen, de waarden die ze belangrijk vinden, de partij waarop ze stemmen of de mate van zelfredzaamheid. Het is zover dat sommige groepen mensen elkaar nooit meer tegenkomen of elkaar simpelweg niet meer begrijpen. Ik heb de vaste overtuiging dat de politiek hier véél meer aan moet doen, willen we onze Nederlandse samenleving bij elkaar houden.

Tijdens deze bijeenkomst wil ik de aanwezigen én mijzelf laten inspireren door de sprekers, hun visies én door de ideeën van het publiek. Veel van de problemen van deze tijd, zoals de vervaging van normen en waarden, verruwing op straat en toenemende ontevredenheid over de Europese Unie, zouden volgens mij wel eens hun oorsprong kunnen vinden in deze groeiende tweedeling.“

Locatie van de themabijeenkomst is de Stadsbieb aan de Hinthamerstraat 72 te ’s-Hertogenbosch. De aanvang is om 19.30u. Iedereen is welkom. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar het e-mailadres info@cdadenbosch.nl.

CDA blij met steun BZW en BFBG voor provinciaal onderzoek naar familiebedrijven

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant is blij met de steun van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en het Brabants Familiebedrijven Genootschap (BFBG) voor een provinciaal onderzoek naar familiebedrijven. Op 12 januari jl. stelde Statenlid Stijn Steenbakkers, tevens kandidaat-Kamerlid, hiertoe schriftelijke vragen aan het Brabantse college van Gedeputeerde Staten.

In een brief aan het college d.d. 17 januari jl. gaven Peter Struik, voorzitter van de BZW, en Bob Hutten, voorzitter van het BFBG, aan positief te zijn over een dergelijk onderzoek én over de oprichting van een expertisecentrum bij een van de Brabantse onderwijsinstellingen.

Voor de fractie van het CDA zijn familiebedrijven dé ruggengraat van de Brabantse economie. Zij zijn historisch en óók anno 2017 de cruciale aanjagers van noodzakelijke vernieuwing en verduurzaming van onze economie. Het CDA is dan ook van mening dat familiebedrijven en de specifieke, belangrijke rol die zij spelen méér aandacht verdienen vanuit Brabant. Dit met als doel dat zij duidelijker worden gepositioneerd én beter ondersteund in het economisch beleid van de provincie.

Steenbakkers:

“Een betere ondersteuning en positionering van familiebedrijven begint met het verzamelen van kennis. Zijn familiebedrijven inderdaad de ruggengraat van de Brabantse economie, zoals de CDA-fractie denkt? Want hoeveel familiebedrijven heeft Brabant nu eigenlijk? In welke sectoren zijn ze actief? Hoeveel banen zitten er bij deze bedrijven? Hoeveel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken hier? Welke uitdagingen spelen er precies bij deze ondernemers? Van welke overheidsregelgeving hebben zij het meeste last? Waar zijn ze vanuit de regionale overheid precies mee geholpen? We weten het niet exact.

Veel van deze vragen zijn namelijk nog nooit onderzocht of de data hiervan zijn zo versnipperd of verouderd, dat deze geen goed, representatief beeld meer geven. Als CDA pleiten we daarom voor een provinciaal onderzoek naar familiebedrijven onder regie van de BZW en het BFBG.”

Hieronder vindt u de complete set schriftelijke vragen die het CDA op 12 januari jl. aan het college van Gedeputeerde Staten heeft gesteld:

01. Bent u bereid een breed onderzoek naar familiebedrijven, onder regie van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en het Brabants Familiebedrijven Genootschap (BFBG) in partnership met de provincie, te financieren?

02. Hebt u, behalve de door het CDA hierboven genoemde concrete vragen, zelf nog specifieke vragen/aspecten t.a.v. familiebedrijven, die u in een dergelijk onderzoek wilt laten onderzoeken?

03. Bestaat er in Brabant bij een universitaire instelling een leerstoel, zoals bij de Universiteit Nyenrode, die zich louter focust op familiebedrijven? Indien ja, wat is de formele naam van deze leerstoel?

04. Bestaat er in Brabant bij een hbo-instelling een lectoraat, zoals in Overijssel bij de Hogeschool Windesheim, dat zich louter focust op familiebedrijven? Indien ja, wat is de formele naam van dit lectoraat?

05. Wanneer een leerstoel en/of lectoraat t.a.v. familiebedrijven ontbreekt bij Brabantse universitaire/hbo-instellingen, bent u dan bereid om met de instellingen in gesprek te gaan om dit z.s.m. te bewerkstelligen?

06. Bent u bereid om hier eventueel financieel aan bij te dragen?

Behalve het verwerven van kennis en het creëren van een netwerk zijn ook bedrijfsopvolging en transparantie belangrijke uitdagingen voor het familiebedrijf.

07. Kunt u aangeven:

 1. waar in het huidige provinciaal beleid specifiek aandacht wordt besteed aan familiebedrijven; en
 2. of en hoe ondersteuning bij bedrijfsopvolging en (her)inrichting van de bedrijfsstructuur daar nu in zijn geborgd?

Bijlage: Brief BZW-BFBG n.a.v. vragen CDA.

Sociale veerkracht dreigt ambtelijke tijger te worden

Schriftelijke vragen van Statenlid Marcel Deryckere over sociale veerkracht.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over sociale veerkracht.

Geacht college, 

Op 9 december 2016 stelden Provinciale Staten het programma Sociale Veerkracht vast. Een aanpak om kwetsbare groepen in onze provincie volwaardig te laten meedoen in onze samenleving en tweedeling te voorkomen. Nu het programma is vastgesteld, wordt het tijd om in actie te komen en concrete initiatieven hiertoe te ondersteunen. Het CDA hoopt op een succesvolle toekomst voor Sociale Veerkracht. Een toekomst vol fantastische projecten van en voor Brabanders die dankzij de provincie net dat extra steuntje in de rug krijgen.

De tijd van vage ambtelijke taal en dikke vellen papier moet voorbij zijn, vindt het CDA. De provincie moet aan de slag. Daarom heeft de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant aan de lokale CDA-fracties in Brabant gevraagd te peilen in hoeverre gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn aangesloten bij en bekend zijn met het programma Sociale Veerkracht.

Het CDA is erg geschrokken van de resultaten van deze ‘peiling’. Veel Brabantse gemeenten hebben van de provincie nog geen enkel bericht ontvangen over Sociale Veerkracht. Maatschappelijke organisaties, het fundament onder onze samenleving, blijken niet eens te zijn benaderd door de provincie. Hierdoor dreigt Sociale Veerkracht een ambtelijke tijger te worden, waar de Brabanders niets aan hebben.

Zelf zegt verantwoordelijk gedeputeerde Swinkels op de website van de provincie: ‘Versterking van de sociale veerkracht moet voorkomen dat Brabanders buiten de boot vallen en moet er voor zorgen dat iedereen deelt in, en bijdraagt aan de goede kwaliteit van leven in de provincie’ (zie http://www.brabant.nl/html/2016/ezineveerkrachtigbrabant/3-dit-gaan-we-doen.html).

Dit brengt het CDA tot de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

 1. Waarom hebt u alleen met de middelgrote steden en gemeenten in West-Brabant contact over Sociale Veerkracht?
 2. Behalve de middelgrote steden en gemeenten in West-Brabant geven ook veel andere gemeenten aan gráág te willen deelnemen aan Sociale Veerkracht. De provincie betrekt deze gemeenten echter niet bij het programma. Betekent dit dat gemeenten buiten de genoemde regio’s geen (financiële) ondersteuning krijgen vanuit Sociale Veerkracht? Indien ja, waarom is dat?
 3. Uit de antwoorden op schriftelijke vragen in verschillende Brabantse gemeenten blijkt dat de middelgrote steden en gemeenten in West-Brabant ‘startplaatsen zijn waarvandaan we lessen meenemen voor heel Brabant’. Is er binnen het programma Sociale Veerkracht budget beschikbaar om deze lessen en initiatieven over heel Brabant uit te rollen? Indien niet, waarom niet?
 4. Naast de zgn. ‘gebiedsgerichte aanpak’ wilt u ook werken met ‘cross-overs’ naar andere provinciale opgaven. Hoe denkt u deze cross-overs te realiseren? Hoeveel budget heeft u hiervoor gereserveerd? Graag een specificatie per provinciale opgave.
 5. Kunt u ons een aantal voorbeelden noemen van (mogelijke) cross-overs die de afgelopen periode uit uw gesprekken met de middelgrote steden en de gemeenten in West-Brabant naar voren zijn gekomen?
 6. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat de provincie geen contact zoekt met maatschappelijke organisaties in de verschillende regio’s. Hoe denkt u een maatschappelijk programma als Sociale Veerkracht succesvol te maken zonder het maatschappelijk middenveld actief te benaderen en een actieve rol te geven?
 7. Naar aanleiding van de vragen van het CDA stelt u in uw brief aan diverse Brabantse gemeenten dat er voor gemeenten of andere organisaties géén mogelijkheid is tot het aanvragen van projectsubsidies. Waarom is deze mogelijkheid er niet?
 8. Kunnen ouderenbonden aanspraak maken op projectsubsidies? Graag een toelichting waarom wel/niet.
 9. Indien ja, waartoe leidt de door u ingevoerde overgangssubsidie voor de VBOB in 2018?
 10. Het CDA is groot voorstander van het ondersteunen van initiatieven van onderop om Sociale Veerkracht te ondersteunen. Door projectsubsidies onmogelijk of onbereikbaar te maken kunnen deze initiatieven echter niet bij de provincie terecht voor ondersteuning. Bent u het met het CDA eens dat dit een zeer onwenselijk gevolg is van het collegebeleid? Graag een toelichting.

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Marianne van der Sloot en Marcel Deryckere

Quickscan: Staat van uw afdeling!

Vanuit de bestuurscommissie Afdelingsversterking hebben we nagedacht over een manier waarop we u een hulpmiddel aan kunnen reiken met een aantal handvatten om met uw afdeling te onderzoeken hoe het zit met de vitaliteit van uw afdeling. Het betreft een quickscan met vragen die u als afdeling met elkaar zou kunnen doorleven om te kijken hoe de afdeling ervoor staat. Wellicht is het een mooie inspiratie voor uw afdelingsbijeenkomsten of en heidag. We zouden het leuk vinden als afdelingen die hier daadwerkelijke gebruik maken van quickscan ons terug kunnen koppelen of het ook daadwerkelijk handvatten geeft om er over na te denken.

Klik hier voor de Quickscan Staat van de afdeling

 

CDA praat mee over de toekomst van de landbouw

Het CDA is een van de deelnemers aan de talkshow over de toekomst van de landbouw, die op 20 januari plaatsvindt in Elshout. De talkshow is een initiatief van de afdeling Oostelijke Langstraat van de ZLTO én de afdeling ‘s-Hertogenbosch van het Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK).

Gespreksthema’s zijn o.a. vernieuwing in de agrarische sector, bedrijfsopvolging en -overname en het omgaan met de uitstoot van stikstof. Allemaal onderwerpen die bijzonder actueel zijn en zowel in de agrarische sector als in de politiek hoog op de agenda staan.

Namens het CDA is Ton Braspenning aanwezig, lid van Provinciale Staten Noord-Brabant en melkveehouder van beroep.

Braspenning:

“Deze talkshow is een mooi initiatief en komt op een goed moment. Er worden volop plannen gemaakt om de landbouw te veranderen, maar tegelijk maken veel boeren, jong en oud, zich zorgen over hun toekomst. Zij overwegen hun bedrijf te sluiten, omdat de vele en telkens veranderende regels over bijvoorbeeld de stikstofuitstoot hen het werk onmogelijk maken. Als CDA delen we die zorgen, en willen we graag meedenken hoe het anders kan. Niet te veel dieren, maar te weinig boeren is het probleem.”

Behalve Ton Braspenning zijn ook gedeputeerde Anne-Marie Spierings, wethouder Kees van Bokhoven (gemeente Heusden) en ZLTO-bestuurder Janus Scheepers te gast. Andere gesprekspartners zijn biologisch varkenshouder Joost van Alphen, melkveehouder Peter van Roessel en geitenhouder Gijs van Rooij. Ook treedt de band Volk op.

De talkshow wordt gehouden in Herberg In den Gekroonden Hoed, aan de Heusdenseweg 17 in Elshout. Aanvang 20.00u.

Schriftelijke vragen windenergie

Schriftelijke vragen van Statenlid Roland van Vugt over windenergie.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over windenergie.

Geacht college, 

Dat windmolens de nodige stof doen opwaaien is inmiddels genoegzaam bekend. Geregeld worden wij door inwoners aangesproken op dit thema.

Naar aanleiding hiervan een tweetal zaken die wij onder uw aandacht willen brengen:

01. Plaatsing van windmolens langs de randen van de gemeentegrens.

In den landen en ook in Brabant zijn er voorbeelden te vinden van gemeentes die plaatsing van molens toestaan direct langs de gemeentegrens. Deze windmolens zijn daarmee ook van invloed op de ruimtelijke kwaliteit van de buurgemeente. Inspraak, communicatie en overleg beperken zich tot de inwoners van de gemeente waar de molens worden geplaatst en niet of veel minder op de inwoners van de buurgemeenten. Hetzelfde geldt voor het rendement. Zij hebben dan vooral de lasten.

 1. Hoe kijk u aan tegen deze problematiek?
 2. Welke mogelijkheden ziet u om dit op te pakken?
 3. Is dit een thema dat kan worden geagendeerd in de Regionale Ruimtelijke Overleggen? 

02. De e-mail van de heer Hermus ‘Wind langs de A16 bij Zonzeel’.Vanochtend ontvingen wij via de e-mail een bericht van de heer Hermus inzake het plaatsen van windmolens langs de A16. Hier is de coöperatie Zonzeelse Wind actief.

 1. Bent u hiermee bekend? Zo ja, wat vindt u van zijn insteek en welke mogelijkheden ziet u om samen met hen de windambitie in te vullen?
 2. Bent u bereid met deze coöperatie in gesprek te gaan en ons over de uitkomsten te informeren?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Roland van Vugt

Pieter Omtzigts Pensioentour in Helmond

Maakt u zich wel eens zorgen over uw pensioen? Of wilt u weten wat er de komende jaren gaat veranderen met de pensioenen? Kom dan naar Pieters Pensioentour. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt gaat graag met u in gesprek over de vragen en zorgen die u heeft. Ook neemt hij u mee in zijn oplossingen voor een toekomstbestendig en solide pensioenstelsel.

Programma

Pieter doet deze tour niet alleen. Voor alle bijeenkomsten nodigen we mensen uit met een bijzonder verhaal. En ook Lenny Geluk-Poortvliet, onze senioren-kandidaat, gaat met Pieter mee op tour. Zij vertelt u over hoe ouderen in de politiek het verschil kunnen maken.

Het programma ziet er als volgt uit:
– 12.00 uur: Inloop
– 12.30 – 14.30 uur: Pensioenbijeenkomst met Pieter Omtzigt
– 14.30 – 15.00 uur: Uitloop

Iedereen welkom

Iedereen is van harte welkom om deze pensioenbijeenkomst bij te wonen. De bijeenkomst vindt plaats op 10 februari a.s. in de Cacaofabriek in Helmond (adres: Cacaokade 1). Deze locatie ligt op 5 minuten lopen van station Helmond Centraal en er is gratis parkeerruimte. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar cda@brabant.nl.