Schriftelijke vragen mobiele bereikbaarheid

Schriftelijke vragen van Statenlid Stijn Steenbakkers over mobiele bereikbaarheid in Brabant.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over mobiele bereikbaarheid.

Geacht college, 

Naar aanleiding van het bericht Brabanders zeer ontevreden over bereik mobiele telefoon, rapportcijfer 5,1 bij Omroep Brabant, volgend op een enquête en onderzoek uitgevoerd door de NOS en Omroep Brabant, heeft de Provinciale Statenfractie van het CDA de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

 1. Bent u bekend met het bericht Brabanders zeer ontevreden over bereik mobiele telefoon, rapportcijfer 5,1 evenals het onderliggende onderzoek/enquête?
 2. In de slimste provincie van Nederland is het mobiele telefoonbereik het slechtste in Nederland na de provincie Drenthe. De Brabanders waarderen dit gemiddeld met een 5,1. Het CDA vindt dit zeer onwenselijk. Kent u vergelijkbare historische onderzoeken en ziet u verbetering in de bereikbaarheid in Brabant?
 3. Hoewel u natuurlijk niet verantwoordelijk bent voor het mobiele netwerk, is het CDA wel benieuwd naar hoe u naar dit thema kijkt. Ontwikkelt u bijvoorbeeld specifiek of ‘flankerend’ beleid?
 4. De gemeente Sint-Oedenrode, per 1 januari 2017 Meierijstad, scoort het slechtste met een 3,7 en is daarmee na het Drentse Westerveld de slechtst scorende gemeente. Dit wordt vooral veroorzaakt door de kern Olland, waar nauwelijks bereik schijnt te zijn. Soms zijn inwoners van de gemeente Sint-Oedenrode niet eens in staat om alarmnummer 112 te bellen. Het CDA vindt dit niet alleen onwenselijk, maar óók gevaarlijk. Bent u bereid om mee te denken over en mee te werken aan een oplossing?
 5. Indien ja, welke rol ziet u hier voor de provincie?
 6. Bent u bereid om met de verschillende providers in gesprek te gaan over een oplossing voor de ‘blinde vlekken’ in Brabant, zoals in Meierijstad en Baarle-Nassau?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA-fractie,

Stijn Steenbakkers

CDA op werkbezoek in Boekel

Een aantal leden van de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant brengt op 28 oktober a.s. een werkbezoek aan de gemeente Boekel.

Samen met plaatselijke CDA’ers en leden van de ZLTO spreken zij over de politieke actualiteit in de regio, waaronder ‘Vitaal Buitengebied Boekel’, Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB) én de N605 Randweg Boekel.

Ook staan een bezoek aan buurtschap Zandhoek en de Kiesbeemd op het programma.

Statenlid Ton Braspenning (woordvoerder landbouw en vicefractievoorzitter):

“Als CDA vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk het Provinciehuis uit en de provincie in te gaan. In Boekel gebeurt veel waar de provincie bij betrokken is, o.a. op het gebied van landbouw en verkeer & vervoer. Het is een zelfbewuste gemeente, die zaken vaak op een eigen en originele manier oplost. Dat maakt nieuwsgierig en daarover laten we ons graag bijpraten.”

Het werkbezoek start om 14.30u en eindigt om 17.30u. Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om vanaf 16.15u bij het werkbezoek aan te sluiten. Hiervoor en voor meer informatie, zoals interviewverzoeken of het ontvangen van tekst- en fotomateriaal, kunnen zij contact opnemen met communicatiemedewerker Ernst van Welij die nadere inlichtingen kan verstrekken (06-10485989).

CDA op werkbezoek bij Pivot Park in Oss

Een aantal leden van de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant brengt op 28 oktober a.s. een werkbezoek aan Pivot Park in Oss.

Pivot Park is een campus voor life sciences-bedrijven, bijvoorbeeld gespecialiseerd in geneesmiddelenonderzoek. Het is een initiatief van het farmaceutische bedrijf MSD, de gemeente Oss, de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport én de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Op het programma van het werkbezoek staan o.a. presentaties van directeur Mirjam Mol en Operations Manager Bartjan van der Sloot én een rondleiding over de campus.

Statenlid Marcel Deryckere:

“Als CDA zijn we blij dat we bij Pivot Park te gast mogen zijn. We willen alles weten over wat er gebeurt en met eigen ogen zien hoe overheid en bedrijfsleven met elkaar samenwerken en gezamenlijk zorgen voor werk en onderzoek in deze belangrijke regio.”

Het werkbezoek start om 09.00 en eindigt om 11.30u. Vertegenwoordigers van de pers kunnen voor meer informatie, zoals interviewverzoeken of het ontvangen van tekst- en fotomateriaal, contact opnemen met communicatiemedewerker Ernst van Welij die nadere inlichtingen kan verstrekken (06-10485989).

Nieuwsbrief #15 online: lees hier!

Nieuwsbrief nr. 15 van het CDA Brabant staat online, met het laatste nieuws over o.a. de extra ALV op 2 november a.s., politieke actualiteit uit het Provinciehuis, foto’s en méér!

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #15 CDA Brabant. Veel leesplezier!

Reageren? Mail naar info@cdabrabant.nl.

Uitnodiging Extra ALV staartlijsten

Uitnodiging extra ALV staartlijsten TK2017

Woensdag 2 november 2016
Inloop 19:30 uur
Aanvang 20:00uur  – Sluiting 20:30 uur
Borrel 21:30 uur
Cultureel centrum de Tiliander in Oisterwijk (Spoorlaan 82), Tilianderzaal (de zaal achter de bar in de foyer)

Beste CDA’ers,

Zoals jullie weten heeft het CDA landelijk deze verkiezingen de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van zogenaamde staartlijsten. Dat betekent dat ieder kiesdistrict maximaal vijf kandidaten kan toevoegen aan het einde van de lijst. (plek 45 t/m 50) Brabant heeft twee kiesdistricten: Tilburg en Den Bosch. Op deze extra ALV wil het bestuur voor beide districten vijf kandidaten voordragen voor de staartlijst. Het zijn in hun regio bekende CDA’ers die zullen hopelijk zorgen voor extra stemmen op het CDA. Deze zullen maandag aanstaande aan u bekend gemaakt worden inclusief een stukje achtergrondinfo.  Deze extra ALV is een formaliteit. Het partijbestuur vraagt terecht van ons dat alle leden zich kunnen uitspreken over de staartlijstkandidaten. Alle aanwezigen op de vergadering mogen over alle kieskringen stemmen ongeacht de vraag of zij zelf wonen in die kieskring. Tijdens de volgende ALV willen we de kandidaten uitgebreider persoonlijk aan u voorstellen en is er ruimte ze te feliciteren.

We hopen u 2 november te zien,
Inge van Dijk
Voorzitter CDA Brabant

Uitnodiging: in gesprek met Madeleine van Toorenburg

Op maandag 31 oktober spreekt het Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch, over veiligheid.

Madeleine is woordvoerder van het CDA op het thema veiligheid en nummer 5 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017.

Wij nodigen u van harte uit om met haar en andere deskundigen over dit onderwerp in gesprek te gaan. Daarnaast bieden wij u ook de gelegenheid het Provinciehuis te bekijken.

Madeleine van Toorenburg spreekt met u over de veiligheid in Brabant

Deze avond gaat Madeleine met u en met een viertal deskundigen in gesprek over de volgende thema’s:

 • drugsbestrijding
 • aanpak criminaliteit
 • actuele situatie in de regio
 • veiligheid in en om scholen

De deskundigen zijn:

 • Nancy Vos jeugdbrigadier/stedelijk scholencoördinator basisteam ’s-Hertogenbosch
 • Jochem Spoorendonk adviseur veiligheid Brabants Regionaal Informatie Expertise Centrum Oosterhout
 • Chris van Dam plaatsvervangend hoofdofficier Openbaar Ministerie Den Haag
 • Marcel Deryckere – lid Provinciale Staten Noord-Brabant voor het CDA

Aanvang: 20.00 uur

Om 19.00 uur wordt er een rondleiding door het Provinciehuis georganiseerd met onder meer een bezoek aan de Statenzaal, de atoombunker en het uitzicht op de 23e etage.

Het aantal plaatsen, voor zowel het gesprek als de rondleiding, is beperkt. Wij vragen u vriendelijk om u aan te melden via info@cdadenbosch.nl. Vermeld hierbij of u van de rondleiding wenst gebruik te maken.

Wij hopen ook u te mogen ontmoeten op 31 oktober!

Met vriendelijke groeten,

Viktor Heitkamp, voorzitter CDA ’s-Hertogenbosch

Marianne van der Sloot, fractievoorzitter CDA Provinciale Staten Noord-Brabant

Inbreng CDA bij Statenbehandeling Bestuursrapportage 2016

Statenbehandeling Bestuursrapportage 2016

Spreektekst Stijn Steenbakkers namens de fractie van het CDA                                         

Voorzitter, voor ons ligt de BURAP. Maar wellicht nog belangrijker: voor ons ligt ook de nota reserves, die gaat over de spaarpot van de Brabanders van 3,2 miljard euro. We hebben afgesproken dat dit stuk slechts één keer in de vier jaar voorligt. Om die reden zal een groot deel van de inbreng van het CDA dan ook gaan over deze nota en het algemeen financieel beleid.

BURAP beleidsinhoudelijk

Voorzitter, maar eerst kort de voortgang van de verschillende portefeuilles op hoofdlijnen. We zijn gaan kijken naar binnen welke portefeuilles er nu daadwerkelijk meters worden gemaakt. Om meer in college thermen te blijven: in welke portefeuilles wordt de beloofde beweging in Brabant nu daadwerkelijk gebracht? Papier en infographics zijn immers geduldig.

Voorzitter, en dan zie je dat er grote, zeer grote verschillen zijn in de voortgang die de verschillende gedeputeerden op de verschillende portefeuilles maken. De één maakt beweging (wellicht niet altijd precies de kant op die het CDA had gewild), maar er gebeurt in ieder geval iets. Terwijl we bij de ander bij wijze van spreken het gevoel hebben dat men zojuist pas heeft ontdekt verantwoordelijk te zijn voor het specifieke onderwerp. Voorzitter, omdat het CDA er geen politieke versie van ‘ranking the stars’ van wil maken trappen we maar af in willekeurige volgorde:

Bestuur – mevrouw Spierings: veerkrachtig bestuur 

Positief is dat veel gemeenten ermee aan de slag gaan. Voorzitter, het CDA blijft echter zeggen dat herindelen niet altijd het magische toverwoord is. Is de gedeputeerde het daar mee eens en wat vindt zij zelf van de vorderingen op het gebied van veerkrachtig bestuur? Voorzitter, een aandachtspunt is dat de provincie zelf ook wat aan veerkrachtig bestuur mag doen. Denk bijvoorbeeld aan de B1000. T.a.v. het landbouwdossier maken wij ons zorgen het toekomstperspectief voor de varkenshouderij. Wordt hier nu aansluiting gezocht bij de landelijke lijn of gaat de gedeputeerde hier zelf het wiel uitvinden?

Economie – de heer Pauli 

Voorzitter, we zijn hier over het algemeen enthousiast, complimenten aan de gedeputeerde. Een sterke inzet op internationalisering, aandacht voor innovatie en een mooie benutting van Europese middelen. We hebben nog wel een aantal verbetersuggesties, maar die bespreken we bij de begroting. Een belangrijke vraag voor nu is dat we tien neerwaartse bijstellingen zien m.b.t. de POP 3 middelen i.v.m. de optimalisatie van de Rijksdienst voor Ondernemen. Kan de gedeputeerde hier wat meer kleur op geven?

Ecologie – de heer Van de Hout

Voorzitter, we waarderen de inzet van de gedeputeerde, maar inhoudelijk maken we ons hier echt grote zorgen. De woorden ‘vertraging’, ‘doorschuiven’ en ‘wachten’ zijn in dit begrotingshoofdstuk bijna meer te vinden dan alle leestekens samen opgeteld. Ook zijn er hoofdpijndossiers als de NB-wet en de PAS, waar slechts langzaam vorderingen worden gemaakt. Hebben we de stapel NB-wet vergunningsaanvragen en aanvragen onder het nieuwe PAS-regime op dit moment onder controle?

Als je kijkt naar het lijstje afwijkingen in dit hoofdstuk word je ook niet echt vrolijk. Vertraagd/uitgesteld zijn o.a.:

 • Leefbaarheidsonderzoek Brabant Veiliger
 • Voortgangsrapportage natuur
 • Vaststellen Natura 2000 beheerplannen
 • Evaluatie nota handhavingskoers
 • Twee saneringssituaties

Kortom gedeputeerde, genoeg aandachtspunten! Hoe kijkt de gedeputeerde hier zelf tegenaan?

Cultuur en Samenleving – de heer Swinkels

Voorzitter, we zijn te spreken over de voortgang op het gebied van cultureel erfgoed. Ook zijn we enthousiast over het recent aangekondigde plan om de Vuelta naar Brabant te halen. Wat ons betreft mag er nog meer aandacht voor sport zijn vanuit dit college. Aandachtspunt vinden we echt de sociale veerkracht paragraaf. Er wordt veel gepraat, in houtskool geschetst etc., maar wanneer en hoe exact gaan de mensen het buiten zien? Andere vraag is of de gedeputeerde vindt genoeg financiële middelen te hebben om een goed én barmhartig beleid op sociale veerkracht te kunnen voeren.

Mobiliteit – de heer Van der Maat

Voorzitter, we zien hier een gedeputeerde die voortvarend aan de slag is. Hoewel we inhoudelijk over een belangrijk dossier natuurlijk anders denken, willen wij onze waardering uitspreken voor de snelheid en manier waarop deze gedeputeerde is gekomen met een bereikbaarheidsakkoord voor Zuid-Nederland. We blijven echter veel fileleed zien in Brabant en we zijn er dus nog lang niet.

Losse vraag is waarom de kostendekkingsgraad niet voldoet als prestatie indicator in het OV. Waar is deze in 2016 op uitgekomen?

Ruimte – de heer Van Merrienboer 

Voorzitter, ook hier zijn we positief over de voortgang. Op het gebied van leegstand en werklocaties wordt hard gewerkt en het omgevingsvisie dossier vordert ook. We hebben op deze dossiers nog wel inhoudelijke voorstellen, maar deze komen bij de begroting.

Een andere belangrijk dossier van deze gedeputeerde is Financiën. Ik wil het met de heer Van Merrienboer in het tweede deel van mijn inbreng dan ook vooral hebben over het algemeen financieel beleid en meer specifiek de nota reserves.

Financieel beleid/Nota reserves

Voorzitter, laat ik beginnen met het proces en dat het heel goed is om deze nota, die gaat over de spaarpot van de Brabanders, hier grondig te bespreken. Het CDA zou het van goed financieel rentmeesterschap vinden getuigen dat deze nota over reserves, mede gezien de enorme financiële impact van 3,3 miljard, ook nog eens wordt aangeboden tegen het einde van de bestuursperiode indien de marktomstandigheden hier om vragen (bijvoorbeeld stijgende rentes). Graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, over het algemeen kunnen we het financiële beleid en de nota reserves ondersteunen. We hebben echter grote problemen met twee specifieke onderdelen:

Punt 1 is de dividend en rente reserve. Voorzitter, dit is een principieel punt. We lezen dat door een hoger rendement op de immunisatieportefeuille er 1,8 miljoen euro is toegevoegd aan de algemene reserves, waardoor dit vrij inzetbaar geld is. Dit is niet de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt! Eventuele boekwinsten of extra verdiensten uit de immunisatieportefeuille gaan tot het maximum van 360 miljoen euro (zoals nu voorgesteld door GS) naar de dividend en rente reserve pot. Per 31december 2016 staat deze reserve pas op 156 miljoen euro, dus het maximum is nog lang niet bereikt. Het verbaast ons dat dit zo is besloten. Helemaal in het licht van de notitie over het vermogen uit maart 2016 én de externe validatie van professor Koedijk. Die stelt terecht dat de toekomstige rendementen zeer onzeker zijn. Daarom moet de buffer hier zo groot mogelijk zijn. U hebt die zelf op 360 miljoen euro gezet en dat is met een reden. Het CDA heeft dan ook een amendement om dit geld naar de dividend en rente reserve te brengen in plaats van naar de algemene reserve.

Omdat we weten dat het doelrendement in de nabije toekomst een probleem wordt, maakt het CDA ook een andere keuze m.b.t. de vrije begrotingsruimte en doorgeschoven middelen. In totaal is dit 47,9 miljoen euro. Er wordt nu voor gekozen om 31,9 miljoen euro door te zetten naar de volgende bestuursperiode en de rest te egaliseren in deze bestuursperiode. Voorzitter, we zien onder de huidige marktomstandigheden een financieel probleem aankomen t.a.v. het doelrendement. Het CDA kiest er dan ook middels een amendement voor om additioneel 24 miljoen euro toe te voegen aan de dividend en rente reserve (12 miljoen euro egalisatie en 12 miljoen euro doorgeschoven ruimte naar de volgende bestuursperiode). Er blijft dan meer dan genoeg vrije begrotingsruimte over in deze en de volgende bestuursperiode. Vandaar dit amendement.

Voorzitter, dan nog een aantal losse vragen:

 • De Brede Doeluitkering mobiliteit en rijksmiddelen voor natuur zijn sinds 2016 onder het provinciefonds komen te vallen. Als decentralisatie uitkering vallen zij daarmee nu onder de algemene middelen en zijn onderdeel van de afweegbare ruimte. Aan de andere kant wordt melding gemaakt dat de middelen voor mobiliteit gereserveerd blijven. Kan de gedeputeerde dit bevestigen? Het CDA wil dat deze middelen blijvend gealloceerd worden voor mobiliteit.
 • Voorzitter, verder lijken de bestemmingsreserves fors te groeien van 370 miljoen euro naar EUR 810 mln. GS meldt echter dat de BDU uitkering hierdoor lopen. Hoe zit dit precies?
 • Voorzitter, verder lezen we dat er geen rentebijschrijving zal plaatsvinden op de reserves. Op zich begrijpen we deze keuze. Waar gaat de rente op sommige reserves dan wel naartoe als deze niet op het nominale bedrag wordt bijgeschreven?
 • Het SIF. Is dit volgens de gedeputeerde voldoende gevuld voor de opgave op het gebied van mobiliteit de aankomende jaren en hoe is dit berekend? Moet hier extra gespaard worden?
 • Voorzitter, tot slot de strategie op het vermogen. We hebben ervoor gekozen leningen aan publieke instellingen en subsidies/leningen met maatschappelijk nut op te schroeven. Het beheer ligt intern bij de provincie. Met name bij de niet-publieke instellingen is het kredietrisico dat we als provincie lopen op deze partijen key. Het CDA zou graag in het platform P&C meegenomen worden in hoe de provincie hier gestalte aan geeft.

Tot zover mijn eerste termijn.

Inbreng CDA bij Statenbehandeling Sociale Veerkracht

Statenbehandeling Sociale Veerkracht – deel 2

Spreektekst Marianne van der Sloot namens de fractie van het CDA (d.d. 21-10-2016)

Voorzitter, na de vorige behandeling is voor het CDA 1 ding duidelijk geworden:

Je moet je oude schoenen niet weggooien voordat je nieuwe hebt.

In de afgelopen weken hebben wij veel vrijwilligers, verenigingen en “veerkrachtigen” gesproken. Er heerst veel onrust en er is veel onduidelijkheid over de toekomst. Laten we daar wat aan doen.

1) Want de netwerken in Brabant zijn de smeerolie van onze provincie.

Ik denk aan de Vereniging Kleine Kernen, de seniorenverenigingen.  En de insprekers van vandaag.  Sociale Veerkracht komt van onderop.

Als u ons vraagt: wil het CDA in het leefbaarheidsprogramma vernieuwen? Jazeker. Dat willen de netwerken ook.  Maar daar moeten ze ook de kans voor krijgen.

En niet per 1 januari – de stekker eruit – en laten omvallen.

We moeten niet het kind met het badwater weggooien.

En dat mogen we ook niet.

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn de basis van ons bestuursrecht.

We moeten een betrouwbare overheid zijn → Dat zijn we nu niet.

De uitvoeringsorganisaties en de netwerken kennen al jarenlang een relatie met de provincie. Nu kunnen ze door de onzekerheid geen plannen maken voor volgend jaar. Dat kan pas eind november.

Dit alles pleit voor een fatsoenlijke overgangstermijn, van tenminste 1 jaar, om aan de toekomst te werken.

Graag willen we dit als CDA, samen met andere partijen, bij de begrotingsbehandeling op 11/11 besluiten.

2) Voor het CDA is Sociale Veerkracht een programma voor HEEL Brabant.

Niet alleen voor West-Brabant en de middelgrote steden. Meer doen, kost meer geld.

Wij zijn bereid om bij te leggen. Wij zullen bij de begroting met voorstellen komen.

Tot slot 2 punten voorzitter:

3) Wij zijn en blijven, samen met de gedeputeerde, enthousiast over het Manifest van de verschillende partijen en willen dit toevoegen in het programma Sociale Veerkracht.

4) Bij de begroting willen we met concrete voorstellen terugkomen op de Regionale voedselbank.

CDA: géén numerus fixus voor technische studies

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant maakt zich zorgen over de aangekondigde numeri fixi voor technische studies. Steeds meer onderwijsinstellingen beperken de toegang tot opleidingen tot bijvoorbeeld procesoperator, metaalbewerker of onderhoudstechnicus. Een slechte zaak, vindt het CDA, want de roep om technisch geschoold personeel is groot.

Het CDA stelde daarom gisteren de volgende schriftelijke vragen aan het Brabantse college van Gedeputeerde Staten:

 1. Bent u bekend met het artikel Ondernemers laaiend over studentenstop techniek in Het Financieele Dagblad van 14 oktober jl.?
 2. Volgens dit artikel gaan Nederlandse universiteiten op dubbel zoveel technische studies nog maar beperkt studenten toelaten, via een zgn. ‘numerus fixus’. Een voorbeeld hiervan zijn de studies Werktuigbouwkunde en Industrieel Ontwerpen. Weet u of ook de Technische Universiteit Eindhoven (Tu/e) de toegang tot technische studies heeft beperkt of voornemens is dit te doen? Indien ja, om hoeveel studies gaat het en om welke studies?
 3. Indien ja, is bij u bekend met welke reden(en) heeft de TU/e dit gedaan?
 4. Bedrijven geven aan dat ook hbo- en mbo-instellingen de toegang tot technische studies beperken. Dit terwijl er een groot tekort is aan procesoperators, metaalbewerkers en onderhoudstechnici. Weet u of ook Brabantse hbo- en mbo-instellingen technische studenten weigeren? Indien ja, om hoeveel studies gaat het en om welke studies?
 5. Indien ja, is bij u bekend met welke reden(en) deze onderwijsinstellingen dat doen?
 6. Bent u bereid in gesprek te gaan met de betreffende onderwijsinstellingen en samen te kijken of en hoe de provincie kan helpen bovengenoemd probleem op te lossen? Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, door dataverzameling, voorfinanciering of bemiddeling.
 7. Omdat Brabant met haar sterke maak- en technische industrie zo afhankelijk is van goed geschoold technisch personeel, vindt het CDA een optimale samenwerking tussen onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven én de overheid cruciaal. Bent u bereid om in dat kader in 2017 een Brabantse Technische Onderwijs Top te faciliteren c.q. te organiseren?
 8. Indien u hiertoe niet bereid bent: waarom niet en hoe ziet u de rol van de provincie dan wel?

Statenlid Stijn Steenbakkers (woordvoerder Economische Zaken):

“Brabantse bedrijven zitten te springen om technisch geschoold personeel. Wanneer wij er zelf niet in slagen voldoende technici op te leiden, zullen er ofwel meer buitenlandse technici naar Nederland komen ofwel zullen bedrijven hun technische afdelingen naar het buitenland verplaatsen. In beide scenario’s leidt dit tot verlies van banen, wat funest is voor onze Brabantse maakeconomie.”

Het CDA roept de provincie op om met onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden een Brabantse Technische Onderwijs Top te organiseren en samen te zoeken naar een oplossing.

Schriftelijke vragen naamsverandering Brabants OV in “Bravo”

Schriftelijke vragen van Statenlid Ankie de Hoon over de naamsverandering van het Brabants OV in Bravo.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over Bravo.