CDA op werkbezoek bij Tesla Motors in Tilburg

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant bracht op 16 september jl. een werkbezoek aan het bedrijf Tesla Motors in Tilburg.

Aan dit bezoek namen ook verschillende Tweede Kamerleden deel, onder wie Martijn van Helvert, Agnes Mulder en Erik Ronnes. Ook Erik de Ridder, wethouder Economische Zaken in de gemeente Tilburg, was aanwezig.

Tesla Motors is een Amerikaans bedrijf dat elektrische auto’s produceert. Het Europese distributiecentrum is gevestigd in Tilburg, waar zich tevens een fabriek voor de assemblage van auto’s en een service vestiging bevindt.

Op het programma stonden o.a. een presentatie over de missie en duurzaamheidsambities van Tesla én een rondleiding door de fabriek. Ook mochten de Staten- en Kamerleden een aantal testritten maken.

Statenlid Stijn Steenbakkers (woordvoerder Economische Zaken) voorafgaand aan het bezoek:

“Tesla is een belangrijke banenmotor voor Brabant. Graag laten we ons bijpraten over de laatste ontwikkelingen. Daarnaast zijn we bijzonder geïnteresseerd in de toekomst van de elektrische auto, die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ambitie van een energieneutraal Brabant in 2050.”

Onder het motto Het Provinciehuis uit en de provincie in gaat de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant zo vaak mogelijk op werkbezoek, om goed op de hoogte te zijn van wat daar leeft en gebeurt.

Opinie Stijn Steenbakkers over Attero

Gastopinie van Statenlid Stijn Steenbakkers in het Brabants Dagblad van 16 september 2016 (pagina 16)

Van 170 miljoen naar een miljard: een neoliberaal sprookje

Buitensporige winst op ons afval

Was de verkoop van Attero wel zo’n ‘uitstekende deal’? Goed dat er een onafhankelijk onderzoek komt.

Stijn Steenbakkers


GASTOPINIE

Stel: u verkoopt uw huis eind 2013 voor 170.000 euro. Binnen anderhalf jaar vindt de nieuwe eigenaar ‘toevallig’ 183.000 euro spaargeld in een oud keukenkastje en zet dit op zijn spaarrekening. Verder investeert hij niet veel in het huis: koopt geen grond bij, vervangt de kozijnen niet en alles blijft enkel glas.

Toch wil de nieuwe eigenaar van al zijn buren extra geld zien. Vanwege ‘goed gedrag’. Ook lijkt het erop dat de nieuwe eigenaar eind 2016 zijn huis voor meer dan 1 miljoen euro kan verkopen.

Klinkt bizar? Toch vat dit verhaal de geschiedenis van afvalverwerker Attero goed samen. Met Brabant als grootste aandeelhouder verkocht een groep provincies en gemeenten Attero – voorheen Essent Milieu – in 2013 voor slechts 170 miljoen euro aan investeringsmaatschappij Waterland. Meteen na de verkoop trekt deze nieuwe eigenaar voor miljoenen euro’s extra leningen aan voor Attero, om dit geld (zo’n 183 miljoen euro) vervolgens aan zichzelf uit te keren. De gehele aankoopprijs is dus in anderhalf jaar tijd terugverdiend.

Bedankje

Attero verwerkt voor veel gemeenten afval. Omdat de inwoners hun afval steeds beter scheiden, kreeg Attero minder afval dan afgesproken in de contracten. Attero’s eigenaar Waterland deelt daarom boetes uit aan gemeenten die te weinig afval aanleveren. Boetes die de belastingbetaler betalen. Een bedankje voor het scheiden van uw afval.

Het kan nóg gekker: de provincie meldt deze week dat Attero alweer door Waterland wordt verkocht. Volgens Reuters aan Chinezen, die er een miljard euro voor over zouden hebben. Desondanks houdt Brabants verantwoordelijk gedeputeerde Pauli vol dat de verkoopprijs van 170 miljoen euro een ‘uitstekende deal’ was. Ik zet daar mijn vraagtekens bij.

Het Attero-dossier roept veel meer vragen op. Vragen die het CDA herhaaldelijk aan Gedeputeerde Staten heeft gesteld. Hoe kan het dat de nieuwe eigenaar zo buitensporig veel dividend uitkeert aan zijn aandeelhouders? Zitten er extra risico’s aan de enorme schuldpositie bij Attero en mag dit zomaar? Was de verkoopprijs wel goed? Waarom krijgen gemeentes boetes van Attero vanwege goed gedrag?

Antwoord krijgen blijkt moeilijk, mede omdat een aantal essentiële documenten geheim zijn. Statenleden uit Brabant en Limburg pleitten onder andere daarom voor een onafhankelijk onderzoek door de Zuidelijke Rekenkamer (ZRK). Gisteren werd bekend dat dit onderzoek er komt. Gelukkig! De ZRK gaat onderzoeken of de verkoop (en waardering) van Attero juist en zorgvuldig is verlopen én of Provinciale Staten goed zijn geïnformeerd. De resultaten worden begin 2017 verwacht.

Wat die uitkomsten ook zullen zijn, feit blijft dat PS unaniem, op basis van de toen beschikbare informatie, vóór verkoop van Attero hebben gestemd, met veel op- en aanmerkingen. Tegen PS werd gezegd: afval verwerken is geen overheidstaak; de markt kan het goedkoper en beter; en er wordt een goede prijs betaald.

Maar de kernvraag is fundamenteler. Als afvalverwerking geen (kern)taak van de overheid is, waarom dan wel voor de markt? En is een investeringsmaatschappij met een kortetermijnstrategie wel de juiste aandeelhouder? Op de lange termijn kent de afvalbranche grote gevolgen voor maatschappij en milieu. Denk aan het opslaan van afval.

Ik vind dat de economie en politiek van vandaag zijn doorgeschoten in het neoliberale marktdenken; het hardnekkige geloof dat een volledig vrije markt alles beter kan. In een aantal gevallen klopt dit, maar in vele zeker niet. Het is een achterhaalde opvatting uit de 20e eeuw, waar onder andere Ruttes VVD nog steeds trots op is. Ten onrechte.

Het moet gaan om wat optimaal is voor de gehele samenleving op langere termijn. Dienstbaarheid aan de echte, reële economie. Het CDA heeft niets tegen de vrije markt, niets tegen investeringsmaatschappijen en niets tegen mooie winsten maken. Neoliberale excessen moeten echter verdwijnen. Terug naar het gezond verstand, terug naar een op lange(re) termijn gerichte economie, terug naar het derde principe van Sybrand Buma: een eerlijke economie!

Stijn Steenbakkers is Statenlid in Brabant voor het CDA en kandidaat-Tweede Kamerlid

Klik op de volgende link om deze opinie in het Brabants Dagblad in originele opmaak terug te lezen: BD Gastopinie Stijn Steenbakkers.

Uitnodiging PPP (Praktische Politieke Philosophie)

UITNODIGING
Praktische Politieke Philosophie (PPP)

Datum: Woensdag 14 september 2016
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur Ontvangst vanaf 19.30 uur
Locatie: Huize Groenberg. Molenstraat 27 in Oirschot
Genodigden:

Vriendelijk

verzoek

CDA-ers en belangstellenden Geadresseerd: Brabantse CDA Afdelingen en Relaties PPP Gelieve dit door te zenden aan mensen in uw eigen omgeving die zich mogelijk door het onderwerp aangesproken voelen of meer in het algemeen,

mensen die maatschappelijke belangstelling hebben

Inleider Dhr. Wil van der Kruijs

Thema: Ouderen(beleid) in Nederland: Wat doet het CDA.

Geachte CDAers, geachte belangstellenden,

Op woensdag 14 september organiseert de CDA-Brabant groep Praktische Politieke Philosophie een dialoogconferentie over ouder worden en oud zijn in Nederland. Het thema wordt ‘geïntroduceerd’ door Wil van der Kruijs.
U bent hier van harte welkom.

Wil v.d. Kruijs is voorzitter van Unie KBO en Vice-voorzitter van KBO-PCOB. CDA-ers kennen Wil ongetwijfeld nog als voormalig voorzitter van het CDA Brabant.

Wil gaat graag de dialoog met u aan over de vraag wat ouderen van het CDA mogen verwachten. 
Vriendelijke groet,

Mia Sol, vz PPP
06 26565443

Graag horen we via Elly Lammers pcbjlammers1@gmail.coml of u wel of niet aanwezig bent op 14 september

Nieuwsbrief #13 online: lees hier!

Nieuwsbrief nr. 13 van het CDA Brabant staat online, met het laatste nieuws over o.a. het afscheid van Brigite van Haaften, de installatie van Huseyin Bahar, een terugblik op de CDA Brabant Familiedag, schriftelijke vragen van de Statenfractie én de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen!

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #13 CDA Brabant. Veel leesplezier!

Reageren? Mail naar cda@brabant.nl.

CDA bezorgd over uitblijven verzachtende maatregelen hagelschade

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant is bezorgd over het uitblijven van verzachtende maatregelen voor gedupeerden van de hagelschade in Zuidoost-Brabant.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 15 juli jl. heeft het CDA er bij het college van Gedeputeerde Staten op aangedrongen om zo snel mogelijk verzachtende maatregelen te treffen, die de negatieve gevolgen van de hagelschade d.d. 23 juni jl. beperken. Het college gaf toen aan niet snel over maatregelen te kunnen beslissen, omdat veel van de mogelijke oplossingen de nodige voorbereidingstijd zouden kosten.

Het nemen van verzachtende maatregelen had wat het CDA betreft veel sneller gemogen, maar hiervoor bleek destijds in Provinciale Staten onvoldoende steun. Statenlid René Kuijken (CDA) heeft het college toen gevraagd om na de zomervakantie alsnog met concrete maatregelen te komen.

Inmiddels zijn we 2,5 maand verder en staat de herfst voor de deur. Afgelopen vrijdag, in de eerste vergadering van Provinciale Staten na de vakantie, kwam Kuijken terug op de eerdere toezegging van het college om maatregelen uit te werken. Helaas had het college weinig nieuws te melden, behalve dat het in oktober of november met een voorstel komt. Het CDA vindt dit veel te laat.

“Om bedrijfseconomische én redenen van dierenwelzijn is het volstrekt onwenselijk om met beschadigde asbestdaken de winter in te gaan”, aldus Kuijken. Eerder liet het kabinet de regio al in de steek door de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (Wts) niet van toepassing te verklaren. Dit ondanks oproepen van o.a. gedupeerden, getroffen gemeentes en de provincie Noord-Brabant zelf.

Verantwoordelijk gedeputeerde Spierings gaf als verklaring voor het uitblijven van maatregelen dat er bij de provincie geen signalen van probleemgevallen meer zijn binnengekomen. Volgens het CDA zijn er op straat echter genoeg voorbeelden te vinden van ondernemers en gezinnen die in de knel zitten.

Het CDA roept deze mensen op om zich te bij de partij melden, zodat het CDA hun verhalen kan doorsturen naar de gedeputeerde. Melden kan door een e-mail te sturen naar cda@brabant.nl.

Schriftelijke vragen over maatwerk bij het MKB

Schriftelijke vragen van Statenlid Marcel Deryckere over maatwerk voor het MKB bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over maatwerk MKB bij de BOM.

Afscheidsspeech Brigite van Haaften

Afscheidsspeech Brigite van Haaften

Vergadering Provinciale Staten Noord-Brabant – 9 september 2016

 

Voorzitter,

Dank voor de gelegenheid om hier nog één keer het woord te mogen voeren.

Het is mijn maiden speech – deze periode – dus ik word ook niet geïnterrumpeerd! Ik pak mijn kans en

heb overwogen om een voorbeeld te nemen aan de burgemeester van Eindhoven (voor wie dat niet

gevolgd heeft: zijn afscheidsspeech duurde 48 min en 26 seconden).

Veel dank voor de waarderende woorden die zijn gesproken vanmiddag.

Voor mij voelt dit afscheid als de afsluiting van een belangrijk hoofdstuk van mijn leven.

De cirkel is rond: in 1999 begonnen als Statenlid, in 2006 Gedeputeerde geworden, en nu het laatste

jaar weer actief als Statenlid. Nu ik een andere baan heb gevonden, is dit een goed moment om aan

een nieuw hoofdstuk te beginnen.

Een mooie gelegenheid ook om terug te blikken: nog even een paar dingen van vroeger in herinnering

roepen. Als ik straks weg ben kunt u alleen nog terugvallen op het geheugen van Nico Heijmans, en

dat laat hem weleens in de steek, heb ik gemerkt…

 

1. In 1999 bestond PS uit 79 leden, en werkten we hier nog in het monistisch systeem. De

directeur van de provincie was tevens secretaris van GS, maar daarnaast ook onze griffier. De

gedeputeerden waren gewoon lid van PS en stemden mee over hun eigen voorstellen. Dat

kun je je nu niet meer indenken. De scheiding tussen uitvoering en controle is nu veel

logischer.

Al moet dat ook weer niet overdreven worden, want als het goed is staan we allemaal – GS en

PS, coalitie en oppositie – voor dezelfde zaak: het belang van Brabant en de Brabanders.

Binnen de CDA-fractie hebben we dat uitgangspunt altijd gehanteerd gelukkig.

 

2. In 1999 kregen we elke week de notulen van de fractievergadering en alle vergaderstukken

per post toegestuurd. Ook dat kun je je nu niet meer voorstellen. De techniek heeft een

enorme vlucht genomen. Dit maakt het werk op vele fronten heel veel makkelijker. De vraag

om transparant te zijn zouden we mede door de technologie toch eenvoudig moeten kunnen

beantwoorden. Maar daar hebben we regelmatig toch moeite mee. Komt dat doordat we onze

partners onderschatten? Zeggen we niet iets te snel dat het proces verstoord zal worden door

openheid te geven?

 

3. In 1999 was geld het belangrijkste sturingsinstrument van de provincie. We kregen elk jaar

meer dividenduitkeringen binnen en toen we de aandelen van Essent verkochten was het

imago van de provincie helemaal duidelijk: daar klotst het geld tegen de plinten, ze weten van

gekkigheid niet wat ze met het geld moeten doen.

Overigens was dat debat over de aandelenverkoop een van de beste debatten die hier in

deze zaal gevoerd zijn! Het was heel bijzonder om dat mee te maken.

 

4. Toen een paar jaar later de focus op geld ons in de weg begon te zitten, vertaalde zich dat in

een aversie tegen “subsidies” – het verboden s-woord heb ik het weleens genoemd. Een

onterechte weerstand, vind ik. Om subsidies te gebruiken als sturingsinstrument, moeten wij

onze doelen veel beter formuleren – daar zit ‘m de kneep. Aansluiten bij en stimuleren wat in

de Brabantse samenleving al gebeurt. Zonder daar allerlei dingen bij te verzinnen die de

inventiviteit en creativiteit in de kiem smoren. Zonder te vervallen in detaillistische regeltjes,

maar vanuit vertrouwen in mensen en hun ideeën.

Minder juridisch, meer rechtvaardig. Dat zou pas innovatief zijn!

 

5. In 1999 was de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg net een nieuwe taak van de provincie

geworden. De provincie heeft ongelooflijk veel verbeterd in de aansturing en de

samenwerking in die sector. Hoewel de decentralisatie naar gemeenten verdedigbaar is, zie ik

ook dat een aantal resultaten uit die periode helaas weer verdwenen zijn. We praten veel over

1 gezin 1 plan, maar 1 overheid – dat lukt nog niet zo best….

 

6. Dat brengt mij nog op de rol van het middenbestuur. “U bent belangrijk, want u hebt geen

direct belang” zei iemand eens. Dat is een interessante notie. Want dat betekent dat de

provincie vaak een doorslaggevende rol kan vervullen op onderwerpen waar we eigenlijk niet

over gaan. Alle discussies over het wel of niet oppakken van taken, leveren even zovele

gemiste kansen op. De kans op erkenning, samenwerking, creativiteit bijv.

“Age si quod agis”: “Doe wat gedaan moet worden”, als dienstbare overheid.

 

7. De grote uitdaging voor het middenbestuur is de zichtbaarheid. Als de provincie er niet in

slaagt om het beleid en de activiteiten dicht bij burgers en organisaties te brengen, dan zal bij

de volgende verkiezingen de opkomst weer laag zijn. De mogelijkheden zijn er volop om

mensen een actieve rol te geven, zij willen immers liever meedenken dan voor een voldongen

feit worden gesteld. Dat geldt voor Brabanders én voor Statenleden.

“Nemo solus satis sapit”: “Niemand weet alleen genoeg”. Door samen te werken aan de

goede dingen, worden we samen eigenaar van het succes. Er zijn genoeg successen om gul

te kunnen delen!

 

Voorzitter,

Ik heb ontzettend genoten van het afgelopen jaar in Provinciale Staten.

Dat komt vooral door de goede sfeer in de staten, tussen de fracties onderling is veel contact. Mooi

om daar onderdeel van te zijn. En fijn dat u daar als voorzitter ruimte voor geeft.

Maar vooral heb ik genoten van de CDA fractie! Direct vanaf de installatie vorig jaar zijn we een team

geworden. Humor, lef en relativeringsvermogen gaan hand in hand met toewijding, inzet en energie.

Wat een geweldige club! Ik verzeker u: onder de inspirerende leiding van Marianne van der Sloot

zullen zij u steeds blijven verrassen!

 

Voorzitter,

Afgelopen 1 augustus ben ik gestart als bestuurder van SDW in Roosendaal, organisatie voor

begeleiding, behandeling en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, met zo’n 40 locaties

in West-Brabant.

Ook op die nieuwe plek wil ik mijn bijdrage blijven leveren aan de Brabantse samenleving. En ik weet

zeker dat ik velen van u zal blijven ontmoeten. Tot ziens dus!

Ik dank u allen heel hartelijk voor de geweldige jaren bij de provincie.

Ik ga niet alle namen noemen van mensen binnen en buiten deze zaal. Ik houd het bij: Houdoe en

bedankt!

Uitnodiging PPP (Praktische Politieke Philosophie)

VOORAANKONDIGING
Praktische Politieke Philosophie (PPP)

 

Datum: Woensdag 14 september 2016
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur Ontvangst vanaf 19.30 uur
Locatie: Huize Groenberg. Molenstraat 27 in Oirschot
Genodigden:

 

Vriendelijk

verzoek

CDA-ers en belangstellenden Geadresseerd: Brabantse CDA Afdelingen en Relaties PPP Gelieve dit door te zenden aan mensen in uw eigen omgeving die zich mogelijk door het onderwerp aangesproken voelen of meer in het algemeen,

mensen die maatschappelijke belangstelling hebben

Inleider Dhr. Wil van der Kruijs

Thema: Ouderen(beleid) in Nederland: Wat doet het CDA.

Geachte CDAers, geachte belangstellenden,

Op woensdag 14 september organiseert de CDA-Brabant groep Praktische Politieke Philosophie een dialoogconferentie over ouder worden en oud zijn in Nederland. Het thema wordt ‘geïntroduceerd’ door Wil van der Kruijs.
U bent hier van harte welkom.

Wil v.d. Kruijs is voorzitter van Unie KBO en Vice-voorzitter van KBO-PCOB. CDA-ers kennen Wil ongetwijfeld nog als voormalig voorzitter van het CDA Brabant.

Wil gaat graag de dialoog met u aan over de vraag wat ouderen van het CDA mogen verwachten. 
Vriendelijke groet,

Mia Sol, vz PPP
06 26565443

 

Graag horen we via Elly Lammers pcbjlammers1@gmail.coml of u wel of niet aanwezig bent op 14 september

 

Uitnodiging ALV CDAV Brabant

ALV CDAV-Brabant op 8 oktober 2016, 10.00 uur

Plaats: Museum voor Religieuze Kunst in Uden, Veghelsedijk 25, 5401 PB Uden
Het MRK is gevestigd in een vleugel van een bewoond klooster. Het presenteert een van de mooiste collecties religieuze kunst van ons land en heeft een bijzondere kruidentuin.

Thema ALV: De verhouding tussen overheid en religie in relatie tot de nieuwe religieuze verscheidenheid

Een pleidooi voor ‘waardeautonomie’

De talrijke aanslagen – veelal uit naam van het islamitisch geloof – die dit jaar in Europese landen plaatsvonden hebben ons angstig gemaakt. In bepaalde Franse gemeenten worden burkini’s verboden. Hoofddoeken en kruizen in klaslokalen worden in de ban gedaan. Ook in ons land zijn liberale partijen in snel tempo bezig om alles wat op maatschappelijk gebied herinnert aan het christelijk geloof snel te doen verdwijnen, uit angst voor ‘islamisering’. Doen we er goed aan om geloofsuitingen voortaan privé te houden en religie uit het publieke domein te weren?

Vorig jaar ontving Sophie van Bijsterveld de De Savornin Lohmanprijs, vanwege haar publicaties op het terrein van Religie en Overheid. Sophie is lid van het CDAV-Brabant. Zij vertelt ons over haar opvattingen over dit onderwerp en haar publicaties. CDA Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch hebben we bereid gevonden om als vertegenwoordiger van het islamitisch geloof aan de discussie deel te nemen.

Programma

• 10.00 uur: Inloop, ontvangst met koffie/thee

• 10.15 uur: ALV huishoudelijk deel (Voorstellen Brabantse vrouwelijke kandidaten TK verkiezingen, Jaarverslag, Financieel JV)

• 10.30 uur: Thema: Verhouding religie en overheid, Sophie van Bijsterveld, hoogleraar Religie, recht en samenleving aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en lid EK-fractie en Mustafa Amhaouch, lid CDA TK-fractie

• 12.30 uur: Rondleiding door het Museum voor Religieuze Kunsten

Het bestuur van het CDAV Brabant nodigt je van harte uit om aanwezig te zijn bij deze CDAV bijeenkomst. Graag vóór 26 september opgeven via: cdav@cdabrabant.nl Je bent van harte welkom!
Ook introducés zijn welkom. Als je in het bezit bent van een MJK, neem die dan a.u.b. mee.