CDA: haal de Tour naar Brabant!

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant wil dat de provincie Noord-Brabant gaat lobbyen om een Touretappe naar Brabant te halen. Het CDA heeft hiertoe schriftelijke vragen gesteld aan het Brabantse college van Gedeputeerde Staten.

Als het aan het CDA ligt, voert al in 2017 een etappe van de Tour de France door Brabant. Mocht dat niet mogelijk blijken, dan wil het CDA dat de provincie inzet op een van de Touredities daarna: 2018 of 2019.

In het huidige Sportplan van de provincie Noord-Brabant is er voor grote sportevenementen als de Tour geen plek en geld gereserveerd. Wil er een groot sportevenement in Brabant plaatsvinden, dan is daarvoor een apart voorstel mét financiële dekking nodig. Het CDA vraagt de provincie daarom met een voorstel voor een ‘Brabantse’ Touretappe te komen én een Tour-lobby te starten.

Statenlid Steenbakkers (woordvoerder sport):

“Brabant is een echte sportprovincie, waar top- en breedtesport hand in hand gaan. De Tour de France is niet alleen een sportevenement van wereldklasse, ook brengt de Tour mensen met uiteenlopende achtergronden van over de hele wereld bij elkaar. Tourhelden als Tom Dumoulin en Bauke Mollema zijn een voorbeeld voor generaties kinderen, die elkaar ontmoeten bij een van de vele wielerverenigingen die onze provincie rijk is. Prachtig!

Al jarenlang zetten bekende en immens populaire wielercriteria als die in Boxmeer, Chaam en Roosendaal Brabant op de kaart als provincie die sporten én fietsen hoog in het vaandel heeft. De Tour kan zowel de top- als breedtesport in Brabant een geweldige impuls geven én trekt ongetwijfeld veel Tourliefhebbers en fietstoeristen naar onze provincie. Goed voor de economie. Al met al genoeg redenen om ons maximaal in te spannen voor de Tour door Brabant!”

Het CDA heeft het college gevraagd om behalve voor de Tour de France óók te lobbyen voor andere wielerrondes over Brabantse bodem, zoals de Giro d’Italia en de Vuelta.

Klik op de volgende link om de schriftelijke vragen van Statenleden Stijn Steenbakkers en Ton Braspenning te bekijken: Schriftelijke vragen over Tour de France door Brabant.

CDA blij: veilige fietsroute Haghorst-Moergestel stap dichterbij

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant is blij dat de aanleg van een veilige fietsroute tussen de dorpen Haghorst en Moergestel, dankzij de provincie Noord-Brabant, een stap dichterbij is gekomen.

In antwoord op vragen van CDA en VVD heeft de provincie nl. aangegeven dat voor de aanleg van het nu nog ontbrekende stuk fietspad subsidiëring door de provincie mogelijk is. De gemeente Oisterwijk, waar Moergestel onder valt, kan hiervoor een subsidieaanvraag indienen, waarvan de provincie heeft toegezegd deze voortvarend te zullen behandelen.

Het CDA maakt zich al lange tijd zorgen over de veiligheid van de fietsroute Haghorst-Moergestel, omdat het fietspad bij de gemeentegrens van Haghorst abrupt ophoudt en fietsers richting Moergestel, onder wie veel kinderen die in Oisterwijk naar school gaan, hun reis vervolgens over een smalle, gevaarlijke polderweg moeten vervolgen.

Het was de 12-jarige Inge den Boer uit Haghorst die in 2014 als eerste aan de (fiets)bel trok en via crowdfunding 12.000,00 euro inzamelde voor de aanleg van een veilig fietspad. Ook de gemeente Oisterwijk zette geld opzij, maar zorgen bleven of het bedrag voldoende zou zijn om de gehele route fietsveilig te maken. Dat de provincie de mogelijkheid heeft om financieel bij te springen, is dan ook goed nieuws. Aldus het CDA.

Statenlid Roland van Vugt (CDA): “Als CDA zijn we blij met de positieve houding van de provincie. De actie van Inge was immers een duidelijk signaal: hier is sprake van een onveilige situatie en er moet iets gebeuren. We hopen dat met steun van de provincie het gewenste fietspad er snel komt en fietsers als Inge voortaan veilig van Haghorst naar Moergestel v.v. kunnen fietsen.”

Klik op de volgende link om de antwoorden op de schriftelijke vragen van CDA en VVD in te zien: Antwoord op schriftelijke vragen over fietspad Haghorst.

Nieuwsbrief #12 is uit: lees hier

Nieuwsbrief nr. 12 van het CDA Brabant staat online, met o.a. een update over de stormschade in Zuidoost-Brabant, nieuwe vragen over de verkoop van afvalverwerker Attero, vragen n.a.v. het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO), fotoverslagen van activiteiten werkbezoeken en meer!

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #12 CDA Brabant. Veel leesplezier!

Reageren? Mail naar cda@brabant.nl.

Stormschade ZO-Brabant: update

Op 23 juni jl. trok een hagelstorm van ongekende omvang over Zuidoost-Brabant, die voor zoveel schade en menselijk leed heeft gezorgd dat volgens het CDA mag worden gesproken van een ramp.

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant stelde op 28 juni schriftelijke vragen aan het Brabantse college van Gedeputeerde Staten, met het verzoek maatregelen te nemen ter ondersteuning van door de ramp gedupeerde ondernemers, burgers en verenigingen (zie Schriftelijke vragen over schade noodweer ZO-Brabant).

Op 1 juli bracht de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant, samen met Tweede Kamerleden Erik Ronnes en Jaco Geurts, lokale CDA’ers én de ZLTO, een bezoek aan het dorp Luyksgestel, een van de plaatsen die a.g.v. de storm zwaar is getroffen.

De ZLTO bood op 5 juli met verschillende andere organisaties een petitie aan in de Tweede Kamer, met een oproep om de getroffen regio tot rampgebied te verklaren via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts).

Twee dagen later, op 7 juli, debatteerde de Tweede Kamer met verantwoordelijk staatssecretaris Van Dam over de schade in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. In dit debat heeft CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts ervoor gepleit om de getroffen regio de status van ‘rampgebied’ te geven en noodhulp te bieden. Hiervoor was geen steun bij o.a. coalitiepartijen VVD en PvdA én de staatssecretaris.

Op 14 juli ontving de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant de antwoorden op haar schriftelijke vragen d.d. 28 juni (zie Antwoord op schriftelijke vragen over schade noodweer ZO-Brabant). Daarnaast publiceerde het college een zgn. ‘Statenmededeling’, met daarin een reactie op alle gebeurtenissen (zie Statenmededeling Hagelstorm Zuidoost-Brabant). De gesuggereerde steunmaatregelen vond het CDA weinig concreet.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 15 juli vond daarom op verzoek van het CDA een extra debat plaats over provinciale hulp aan gedupeerden in Zuidoost-Brabant. Statenlid René Kuijken stelde toen namens het CDA een aantal concrete acties voor, waaronder het versneld en tegen gunstige voorwaarden vervangen van asbestdaken door zonnepanelen (of andere duurzame initiatieven).

De CDA-motie Eendracht maakt macht, die verzekeraars oproept coulant te zijn en het gedupeerden mogelijk te maken een schade-uitkering te gebruiken voor bedrijfsbeëindiging/-verplaatsing/-omvorming, werd unaniem door Provinciale Staten aangenomen (zie Motie ‘Eendracht maakt macht).

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Statenlid René Kuijken via RKuijken@brabant.nl.

 

 

Vragen CDA n.a.v. onderzoek Veehouderij en Gezondheid

Schriftelijke vragen mobiele sporttribunes

Schriftelijke vragen van Statenleden Stijn Steenbakkers (CDA) en Maurice Spapens (SP) over mobiele sporttribunes.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over mobiele sporttribunes.

Verbazing bij CDA over mogelijk overnamebod Attero

Brabantse schatkist mogelijk miljoenen euro’s misgelopen

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant is verbaasd over het bericht dat een of meer Chinese partijen afvalverwerker Attero, het voormalige Essent Milieu, voor ca. 1 miljard euro zouden willen overnemen. Het CDA vreest dat, als de berichtgeving klopt, de Brabantse schatkist miljoenen euro’s is misgelopen.

Het nieuws over de vermeende overname kwam gisteren naar buiten. De provincie Noord-Brabant is, samen met vijf andere provincies en 116 gemeenten, oud-eigenaar van Attero en heeft het bedrijf in 2013 voor 170 miljoen euro verkocht aan een investeringsmaatschappij.

Dat Attero nu, drie jaar later, voor ca. 1 miljard euro weer van eigenaar zou wisselen, doet vermoeden dat de provincie Noord-Brabant, met 30% van de aandelen destijds leider van de verkooponderhandelingen, een slechte deal heeft gemaakt en miljoenen euro’s aan inkomsten is misgelopen. Extra wrang is dat de huidige eigenaar binnen anderhalf jaar al 183 miljoen euro aan dividend heeft uitgekeerd.

Statenlid Stijn Steenbakkers (woordvoerder Economische Zaken en Financiën):

“Als CDA vinden wij het bizar dat Attero na amper drie jaar met een verkoopprijsverschil van mogelijk miljoenen euro’s wordt verkocht. Geld dat van Brabant had kunnen zijn en waarmee we goede dingen voor de Brabanders hadden kunnen doen. Wij willen dat het college dit komt uitleggen en Provinciale Staten op de hoogte houdt van de verdere ontwikkelingen.

Bovendien leidt een nieuwe eigenaar tot veel onzekerheid bij de werknemers van Attero, bij de gemeenten die hun afval via Attero verwerken én bij de Brabantse burger. Dat is niet goed.”

Steenbakkers, die al eerder in een spoeddebat aandacht vroeg voor de buitensporige dividenduitkeringen door Attero’s huidige eigenaar, heeft Provinciale Staten verzocht het college van Gedeputeerde Staten vandaag nog de volgende vragen te mogen stellen.

  1. Bent u bekend met het bericht van Reuters d.d. 14 juli 2016, dat een consortium van partijen bereid is om ca. 1 miljard euro voor Attero te betalen?
  2. Volgens Reuters worden in augustus de eerste biedingen gedaan en moet dit in oktober van dit jaar zijn afgerond. Bent u of iemand anders binnen de provincie hier op enige manier van op de hoogte gebracht?
  3. Hoe verhoudt het bedrag van 170 miljoen euro, dat de vorige aandeelhouders hebben gehad voor de verkoop, zich tot de door Reuters genoemde 1 miljard euro?
  4. Hoe verklaart u dit verschil van 830 miljoen euro in de biedingsprijs in minder dan 3 jaar tijd?
  5. Waarom wordt er in minder dan drie jaar tijd 6 keer méér betaald voor dezelfde club, terwijl de omzet volgens het Financieel Dagblad (berichtgeving: 10 april 2016) in 2015 slechts met 38 miljoen euro is gestegen?
  6. Is het college met dit nieuwe verkoopbedrag nog steeds van mening destijds een goede deal voor Brabant en de Brabantse burger te hebben gesloten?
  7. Is het juridisch en volgens het verkoopcontract voor de huidige eigenaar mogelijk om Attero alweer binnen 3 jaar te verkopen?
  8. Hebben wij afspraken gemaakt over earn out regelingen of over het eventueel meeprofiteren bij een verkoop?
  9. Mocht de verkoop aan deze partij doorgaan, wat betekent een buitenlands aandeelhouderschap dan voor alle gemeenten, de werknemers en de afvalverwerking in Brabant?
  10. De bieding van 1 miljard euro is formeel natuurlijk nog niet bevestigd, maar volgens het Financieel Dagblad (berichtgeving: 14 juli 2016) hoeft dit niet irreëel te zijn daar afvalrecycler Van Gansewinkel drie jaar geleden afvalverbrander AVR óók voor 944 miljoen euro heeft verkocht. Is het college bereid dit proces nauw te volgen en Provinciale Staten gedurende het proces actief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het vermeende verkoopproces?