Nieuwsbrief #11 is uit: lees hier

Nieuwsbrief nr. 11 van het CDA Brabant staat online, met o.a. een blog van voorzitter Inge van Dijk, een reactie op de noodweer-schade in Zuidoost-Brabant, de CDA Brabant Familiedag en meer!

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #11 CDA Brabant. Veel leesplezier!

Reageren? Mail naar cda@brabant.nl.

CDA op 1 juli op werkbezoek in Moerdijk

Op uitnodiging van de CDA-afdeling Moerdijk brengt de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant op 1 juli a.s. een werkbezoek aan het Havenschap Moerdijk en afvalverwerker ATM Moerdijk. Ook staat een gesprek met burgemeester Klijs op het programma.

Het werkbezoek dient ertoe de Statenleden bij te praten over de veiligheid in de regio, die a.g.v. verschillende incidenten regelmatig ter discussie staat. Zo brak er in de afgelopen jaren diverse keren brand uit op of om Industrieterrein Moerdijk, zoals die bij het bedrijf Chemie-Pack in 2011.

Fractievoorzitter Désirée Brummans (CDA Moerdijk): “Het CDA Moerdijk wil haar provinciale collega’s laten zien wat het voor een gemeente betekent om een groot industrieterrein binnen haar gemeentegrenzen te hebben. Het zorgt voor werkgelegenheid, maar heeft óók gevolgen voor de leefbaarheid in het dorp en het veiligheidsgevoel van de inwoners. De gedachtes daarover willen we graag overbrengen aan de provincie, die mede bepaalt wat hier wel en niet mag gebeuren.”

Behalve veiligheid spreken beide fracties ook over windmolens, het vervoer van gevaarlijke stoffen en het openbaar vervoer.

Fractievoorzitter Marianne van der Sloot (CDA Brabant): “Met onze Statenfractie zijn we het liefst zo veel mogelijk het Provinciehuis uit en gaan we zo vaak mogelijk de provincie in. De uitnodiging van het CDA Moerdijk hebben we dan ook met beide handen aangegrepen. In Moerdijk gebeurt van alles: er zijn veel banen maar óók veel zorgen, bijv. over de veiligheidsaanpak bij ongevallen en rampen. Daarover willen we alles weten.”

Het werkbezoek start om 11.45u bij Restaurant Passant (adres: Plaza 11 te Moerdijk) en duurt tot 16.00u. Vertegenwoordigers van de pers zijn tussen 11.45u en 13.00u én tussen 14.15u en 15.45u van harte uitgenodigd om aan te sluiten. Zij kunnen hiervoor contact opnemen met communicatiemedewerker Ernst van Welij (06-10485989).

CDA: kabinet laat getroffen boeren en tuinders aan hun lot over

De CDA Tweede Kamerfractie heeft via een spoedprocedure opheldering gevraagd aan het kabinet over steun aan door het noodweer getroffen boeren en tuinders in Limburg en Noord-Brabant. Staatssecretaris Van Dam heeft inmiddels een bezoek gebracht aan het getroffen gebied. “Hij stond erbij en keek ernaar. Alleen een hart onder de riem is niet voldoende, Van Dam had nu de kans te laten zien dat hij er ook voor de boeren is”, aldus CDA-woordvoerder Jaco Geurts.

Geurts: “Ik ben stomverbaasd. In plaats van snel te zoeken naar een passende oplossing komt de staatssecretaris met lege handen aan. Daar hebben de getroffen boeren, tuinders en burgers helemaal niks aan. Ik heb eerder deze week gevraagd om de evaluatie brede weersverzekering zo spoedig mogelijk af te ronden. In de evaluatie moet ook worden meegenomen wat de gevolgen zijn geweest van verhoging van de assurantiebelasting door dit kabinet van 9,7% naar 21%. Het lijkt erop dat deze verhoging voor ondernemers een te hoge drempel is geweest om aan de brede weersverzekering mee te doen. Dat wil ik graag van de staatssecretaris horen. Daarnaast wil het CDA inzichtelijk hebben waarom België en Duitsland blijkbaar wel schade vergoeden. En tot slot wil ik weten welke mogelijkheid het kabinet ziet om de Wet tegemoetkoming rampen in werking te laten treden.”

Het CDA heeft de staatssecretaris verzocht om morgen voor 16:00u met een reactie te komen. Inmiddels wordt de schade van de boeren en tuinders alleen al geschat op een half miljard euro.  De schade is dermate groot dat er mede een oplossing vanuit de overheid moet komen. Daarnaast zijn de weersomstandigheden zo extreem geweest, zoals in Luyksgestel en Someren waar mega hagelstenen uit de lucht kwamen vallen, dat daar geen verzekering op lijkt berekend.

CDA Tweede Kamerleden Jaco Geurts en Erik Ronnes zullen vrijdagavond 1 juli een bezoek brengen aan het getroffen gebied in de gemeente Bergeijk, om met de tuinders, boeren en bewoners te bezien welke vervolgstappen ondernomen kunnen worden om het kabinet tot actie te manen.

Schriftelijke vragen over schade a.g.v. noodweer ZO-Brabant

Schriftelijke vragen van Statenleden Ton Braspenning, René Kuijken en Marianne van der Sloot over de schade a.g.v. het noodweer in Zuidoost-Brabant.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over schade noodweer ZO-Brabant.

“Brabant als alternatief voor in het VK gevestigde bedrijven”

De Provinciale Statenfracties van CDA en VVD willen dat de provincie Noord-Brabant extra gaat lobbyen om in het Verenigd Koninkrijk (VK) gevestigde bedrijven naar Brabant te halen. De twee partijen dienen daartoe gezamenlijk een motie in tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 24 juni.

Aanleiding voor de motie is het Britse referendum over het EU-lidmaatschap. De aanloop naar en uitslag van dit referendum heeft laten zien dat er in het VK een duidelijke beweging is die vóór uittreding van het VK uit de Europese Unie is. Dit leidt tot grote economische onzekerheid, o.a. bij Nederlandse en buitenlandse bedrijven met (hoofd)kantoren in dat land.

Wanneer deze bedrijven dan ook een verhuizing naar het Europese vasteland overwegen, moet Brabant met een stevige lobby laten zien dat zij als vestigingsregio een uitstekend alternatief is. Het college van Gedeputeerde Staten moet zich daar maximaal voor inspannen, aldus CDA en VVD.

Statenleden Steenbakkers (CDA) en Koevoets (VVD), namens hun fracties woordvoerders economische zaken:

“Brabant is een uitstekend alternatief voor in het VK gevestigde bedrijven die a.g.v. het referendum op zoek gaan naar een andere, stabielere Europese regio om zich te vestigen. Veel van die bedrijven zorgen voor banen die we in Brabant goed kunnen gebruiken, bijv. in sectoren als HRM, psychologie, farmacie en financial services. CDA en VVD willen daarom dat het college een extra inspanning doet om ervoor te zorgen dat deze banen bij de Brabanders terecht komen.”

Stijn Steenbakkers (SSteenbakkers@brabant.nl)

Beneluxparlement bezoekt Alphen-Chaam en Baarle-Nassau

Op initiatief van o.a. CDA Tweede Kamerlid Martijn van Helvert brengt een delegatie van het Beneluxparlement op 24 juni a.s. een werkbezoek aan Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Ook Brabants Tweede Kamerlid Erik Ronnes (CDA) is hierbij aanwezig.

Aanleiding voor het bezoek is de Belgische tolheffing, die in beide gemeenten voor grote verkeersproblemen en véél overlast zorgt. De parlementariërs, afkomstig uit Nederland, België en Luxemburg, laten zich hierover bijpraten en bekijken verschillende overlastlocaties.

Namens de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant zullen Statenleden Ton Braspenning en Ankie de Hoon aanwezig zijn. Zij stelden eerder schriftelijke vragen over de gevolgen van de Belgische tolheffing aan het Brabantse college van Gedeputeerden Staten.

Het programma dat de delegatie volgt, vindt u hieronder.

ALPHEN-CHAAM (locatie: Café Restaurant Bellevue – Dorpsstraat 27, 4861 AA, Chaam)

10.45-11.00 uur: Aankomst + Ontvangst

11.00-11.30 uur: Gesprek met burgemeester, raads- en collegeleden, dorpsraad en Actiegroep ‘Stop doorgaand vrachtverkeer Chaam’

11.30-12.30 uur: Wandeling langs overlastlocaties en ontmoeting met inwoners

12.30-13.15 uur: Lunch (besloten)

13.15-13.30 uur: Verplaatsingstijd naar Baarle-Nassau

BAARLE-NASSAU (locatie: Stadhuis – Singel 1, 5111 CC, Baarle-Nassau):

13.30-14.15 uur: Gesprek met burgemeester, raads- en collegeleden van de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog

14.15-14.30 uur: Bekijken overlastroute vrachtverkeer (vanuit S-bocht op de Singel)

14.30-15.00 uur: Uitzicht op overlastlocatie + Gesprek met inwoners vanaf Rabobank

15.00 uur: Einde + Vertrek

Vertegenwoordigers van de pers zijn van harte uitgenodigd om 11.30-12.30 uur en om 14.15-15.00 uur bij dit werkbezoek aan te sluiten. De overige programmaonderdelen zijn besloten.

Schriftelijke vragen fietspad Haghorst

Schriftelijke vragen van Statenleden Ankie de Hoon (CDA), Roland van Vugt (CDA) en Karel Burger Dirven (VVD) over de realisatie van een veilige fietsroute tussen Haghorst en Moergestel.

Klik op de volgende link: Schriftelijke vragen over fietspad Haghorst.

Nieuwsbrief #10 is uit: lees hier

Nieuwsbrief nr. 10 van het CDA Brabant staat online, met o.a. een terugblik op de Statendag van 10 juni jl. en véél leuke foto’s!

Lezen kan door op de volgende link te klikken: Nieuwsbrief #10 CDA Brabant. Veel leesplezier!

Reageren? Mail naar cda@brabant.nl.

“In je eentje op werkbezoek gaan, is zo 2015”