Word burgemeester voor het CDA!

Het CDA hecht grote waarde aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Daarom ondersteunt de landelijke organisatie graag gemeenten die op zoek zijn naar een nieuwe burgemeester of kandidaten die (willen) solliciteren naar het ambt van burgemeester.
Met producten en diensten staan wij u terzijde bij het vinden van de beste burgemeester voor uw gemeente.

Burgemeester worden
Via de site van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kunt u zien welke burgemeestersposities vacant zijn. Als u begeleiding of advies wilt hebben bij een sollicitatie naar een burgemeesterspositie, kunt u contact opnemen met de CDA-burgemeesterscontactpersoon in uw provincie. De namen en bereikbaarheidsgegevens van de contactpersonen kunt u opvragen bij Linda Hofman via lhofman@brabant.nl.

Voor algemene vragen kunt u bellen of mailen met de directeur van het CDA partijbureau, Hilde Westera, op 070 342 48 02 of via westera@cda.nl 


Burgemeester zoeken
Een benoemingprocedure voor een nieuwe ‘eerste burger’ is voor de meeste fractievoorzitters geen alledaagse bezigheid. Een procedure voor een nieuwe burgemeester brengt, in het bijzonder voor de fractievoorzitter, een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Het proces vergt een goede voorbereiding en afstemming om de kans op de benoe­ming van een CDA’er te vergroten. Het landelijk CDA kan gedurende de gehele procedure ondersteunen en adviseren. In het geval van een burgemeestersvacature in uw gemeente kunt u contact opnemen met de burgemeesterscontactpersoon in uw provincie.

Handreiking Vertrouwenscommissie
Het werk van de Vertrouwenscommissie stelt hoge eisen: politiek-bestuurlijke ervaring en kennis in het voeren van selectiegesprekken etc. Gegeven het feit dat een benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester eens in de zes jaar voorkomt (als er geen sprake is van een herbenoeming), maken slechts weinigen mee hoe een dergelijke commissie te werk gaat. Aandachtspunt is het behoud van kennis en ervaring met het werk van en in de Vertrouwenscommissie.

Om die reden heeft de afdeling HRM een Handreiking Vertrouwenscommissie opgesteld. Het is bedoeld om u, als fractievoorzitter van het CDA die te maken krijgt met een procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester, de opgedane ervaringen door andere CDA-fractievoorzitters aan te bieden. Het gaat om soms bijzondere ervaringen, lastige valkuilen en voor de hand liggende ‘open deuren’. Maar altijd om waardevolle inzichten die u kunnen helpen bij het vervullen van de rol die u nooit eerder hebt vervuld, namelijk: lid van de Vertrouwenscommissie.
Voor het bestellen van de digitale handreiking: http://afdelingennet/contact/aanvragen-handreikingen/