Campagne-idee: simpel en succesvol adverteren via Google en Facebook

Adverteren kan op vele media. Offline kent iedere CDA’er wel zo’n beetje de mogelijkheden. In campagnetijd gaat er vaak veel geld naar advertenties in lokale dag- of weekbladen, bushokjes en andere fysieke middelen. Goed voor de zichtbaarheid, maar zonder meetbaar succes en tegen soms astronomische bedragen.

Online, onbekend maakt onbemind

Online adverteren is relatief onbekend en wordt onterecht vaak geclaimd door een aantal reclamebureaus. Online is niet moeilijk, u moet slechts wat zaken vooraf regelen én u moet uw campagnes onderhouden. Online adverteert u vanaf 1 cent per ‘click’. Daar staat tegenover dat u tijd investeert.

Vooraf regelen

Bedenk dat u werkt met internationale bedrijven en u ook moet betalen in een internationale omgeving. Zorg dat u een creditcard of paypal-account hebt. Denk na over uw doelgroep en wat u met uw campagne wil bereiken. Vervolgens kiest u het meest geschikte medium bij uw doelstelling en campagne. Wat bij een lokale campagne vooral belangrijk is, is dat u een duidelijke geografische regio kiest. Zowel Google als Facebook maken het mogelijk hierop te selecteren. Zo adverteert u alleen voor mensen die ook op uw kandidaat kunnen stemmen.

Doen

Begin met het koppelen van een account. Heeft u nog geen account bij Google of Facebook, maak dan een account aan. Het adverteren kunt u hieraan koppelen. Vervolgens regelt u uw budget en betaling. Adverteren op deze media kan vaak al vanaf 1 dollar per dag. Doorloop alle stappen van het proces. Daarin zit vaak het budget per dag en de selectiecriteria voor uw doelgroep.

Google

Adverteren in Google werkt via keywords. U kiest woorden als CDA, uw plaatsnaam, termen als gemeenteraadsverkiezingen, verkiezingen, kandidaten etc. Dit kunnen losse woorden zijn of combinaties van deze woorden. Hoe specifieker een combinatie, hoe goedkoper het is. Er zijn alleen wel minder mensen die in hun zoekopdracht deze combinatie van woorden zullen hanteren. Dat maakt het bereik kleiner. ‘CDA’ of ‘verkiezingen’ als keyword zijn te brede begrippen. ‘CDA Den Bosch’ is een keyword (combinatie) die prima is voor een Bosschenaar die informatie over het CDA zoekt. ‘Verkiezingen Den Bosch’ is een prima keyword (combinatie) voor een bredere groep. De Bosschenaar die informatie zoekt over de verkiezingen of de partijen die meedoen.

Maak dus een lijst met veel mogelijke termen waar u zich mee wilt associëren. Google geeft per woord of combinatie een schatting voor een effectief bod. Speel daar een beetje mee, u kunt meer of minder bieden. Met meer krijgt u een iets hoger positie, met minder zakt u iets, maar bent u ook minder kwijt per click.

Het succes van uw advertentie, samen met uw bod bepalen uw positie. Positie betekent de plaats waar uw advertentie staat tussen de eventuele concurrentie. Als er weinig concurrentie is, scoort u al snel hoog. Is er veel concurrentie, bijvoorbeeld op een breed zoekwoord, dan zult u een goede advertentie moeten maken en een slim bod. Het succes van uw advertentie, met andere woorden, hoe goed deze is, bepaalt Google aan hoeveel mensen er op klikken na hem gezien te hebben, hun tevredenheid over wat ze zochten, nog een aantal variabelen en de historische statistieken van uw advertentie(tekst). Met een slimme advertentietekst, die goed de inhoud van de webpagina weergeeft waar u in de advertentie naar verwijst scoort u het beste. Zoekt iemand op ‘kandidaten Den Bosch’ dan zou uw tekst kunnen zijn:

Stem op een Bossche CDA’er
Kies 19 maart voor een Bossche CDA’er
bekijk snel welke kandidaat bij jou past
www.CDADenBosch.nl/kandidaten

Samenvatting Google

U koopt keywords waarvan u inschat dat kiezers erop zoeken. U maakt advertentieteksten die helder zijn. Dat kan op een brede tot zeer specifieke schaal. Op CDA + plaatsnaam, verkiezingen + plaatsnaam, op thema of op kandidaat. De mogelijkheden zijn zo groot als de beschikbare tijd. Met een budget van enkele tientallen tot honderden euro’s kunt u een groot verschil maken.

Facebook

Facebook koppelt advertenties aan mensen. Daarbij zijn veel selectiecriteria beschikbaar. Van brede tot smalle doelgroep, het ligt eraan hoe ver u erin duikt. Met een beperkt budget kunt u verschillende campagnedoelen nastreven. Dat kan zijn meer bezoekers voor u website, meer likes voor uw Facebookpagina of het zichtbaar maken van een advertentieboodschap.

U kunt selecteren op diverse criteria: man/vrouw, leeftijd, interesses, woonplaats etc. Kies een doel, in de eerste fase van de campagne is dat het informeren van mensen of het laten liken van uw Facebookpagina. In de laatste fase is dat vooral stemmen mobiliseren. In het laatste geval is het slim om te kiezen voor een stemomroep die u zoveel mogelijk vertoont. De eerste optie, het verzamelen van likes, is het meest effectief van mensen die bijvoorbeeld een link hebben met het huidige publiek van uw Facebookpagina. Zij zijn sneller geneigd tot het volgen van uw pagina dan willekeurige kiezers uit uw gemeente.

Het bod op Facebook is niet gekoppeld aan historie of succes, maar puur aan concurrentie. Is er voor uw doelgroep veel aanbod aan advertenties, dan zult u meer moeten bieden. Hou er wel rekening mee dat u ook verschillende advertenties naast elkaar kunt laten lopen. Uw afbeeldingen zijn op Facebook heel belangrijk en maken een groot verschil in het succes van uw advertentie.

Samenvatting Facebook

Adverteren op Facebook kan met een budget van enkele tientallen tot honderden euro’s. U betaald per click of per aantal vertoningen. U kunt selecteren op criteria als leeftijd, geslacht en tal van andere opties. De hoeveelheid concurrentie bepaalt de prijs van uw advertentie. Afbeelding zijn op Facebook erg belangrijk. Zorg dat deze het bekijken waard zijn en kloppen bij uw geschreven boodschap.

Statistieken en onderhoud

Het mooie van online adverteren is de lage prijs en de meetbaarheid. Daar staat tegenover dat u de moeite moet nemen om een goede campagne in te stellen én/óf om regelmatig onderhoud te doen. Zo kunt u uw advertenties gedurende de campagne steeds scherper en doeltreffender maken. Daardoor dalen de kosten per succes en kunt u op die manier meer mensen bereiken en meer succes behalen.

CDA Brabant benoemt twee bestuurlijke vertrouwenspersonen

Het bestuur van CDA Brabant heeft twee bestuurlijke vertrouwenspersonen benoemd. Wij stellen ze graag aan u voor:

Frans Ronnes. Frans Ronnes is recent met pensioen gegaan als  burgemeester van Haaren . Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Bernheze.Te bereiken via telefoon 06-10933005 en via e-mail frans@ronnes.nl
Joseph Vos. Joseph Vos is voormalig Dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta ,voormalig burgemeester van Someren en Uden en voormalig wethouder van Roosendaal. Te bereiken via telefoon 06-81634104 en via e-mail jamvos@casema.nl.
Taken vertrouwenspersonen.

1.Deze vertrouwenspersonen  zijn primair bedoeld als een “luisterend oor” en een “spiegelend gesprekspartner”  voor (aanstaande) bestuurders – wethouders, burgemeesters, waterschapsbestuurders en anderen – die prijs stellen op een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek over hun functioneren, hun toekomst en hun ambities. Wethouders of anderen, die burgemeester willen worden, kunnen zich melden voor zo’n gesprek. Maar ook bestuurders, die anderszins een vervolgstap willen zetten in hun loopbaan en advies willen over hoe dat aan te pakken. Ook bestuurders, die “gewoon” eens willen praten over hun functioneren, kunnen bij de vertrouwenspersonen te recht.

Hoewel zij in beginsel alleen optreden indien daar om wordt gevraagd, kunnen zij bij duidelijke signalen (bv. in de pers) zichzelf ook vrijblijvend als gesprekspartner aanbieden.

Met de aanstelling van deze vertrouwenspersonen nemen CDA Brabant, noch de vertrouwenspersonen de eigen verantwoordelijkheid over. Zij luisteren, geven feed-back en tips, maar elke sollicitatie of andere handeling blijft natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid.

Het spreekt voor zich, dat de gesprekken strikt vertrouwelijk zijn .
2.  Daarnaast zijn de vertrouwenspersonen ook beschikbaar voor lokale CDA fracties, die willen praten over hun rol en aanpak bij de komst van een nieuwe burgemeester. Hoe stel je een profielschets op, hoe kun je kandidaten informeren over de verwachtingen, hoe voer je een sollicitatiegesprek. Zij zorgen in deze ook voor een goede afstemming met de landelijke partijwerkgroep Burgemeestersbenoemingen onder leiding van de partijvoorzitter.

Noot: In de taken van de vertrouwenspersonen zitten ook elementen van de taak, die voorheen zaten in het takenpakket van “de burgemeesterslobbyisten”. Wij kiezen evenwel voor de benaming vertrouwenspersoon, omdat lobbyist naar onze mening minder past in  de huidige benoemingsprocedures en ook verkeerde verwachtingen kan wekken.

Breder kader
Deze benoemingen maken deel uit van een breder veranderingsproces in onze provinciale afdeling. In dat kader hebben we – samen met het bestuur van de Brabantse Bestuurdersvereniging (BSV) geconstateerd, dat er niet altijd een goede taakafbakening is tussen de besturen van de BSV en CDA Brabant en dat het daardoor niet altijd helder is, waar bestuurders bij vragen terecht kunnen.

Daarom hebben beide besturen besloten hun krachten te bundelen.

In dat kader zal het bestuur van de BSV haar leden tijdens een BSV bijeenkomst op 19 november voorstellen om de BSV als zelfstandige entiteit  op te heffen en de taken onder te brengen bij een werkgroep “Bestuur” van CDA Brabant. Daarin zullen zitting hebben de huidige voorzitter (Gedeputeerde Ruud van Heugten) en vice-voorzitter (Burgemeester Anton Ederveen)  van de BSV en de bestuursleden van CDA Brabant  Annemieke van de Ven (wethouder Veghel) en Renze Bergsma (wethouder Woudrichem).

Ook de twee benoemde vertrouwenspersonen zullen deel uitmaken van deze bestuurlijke werkgroep. Op deze manier blijven de vertrouwenspersonen ook goed aangesloten bij de bestuurlijke vraagstukken in onze provincie. Vanzelfsprekend zijn individuele cases nooit onderwerp van gesprek in deze werkgroep.
Tenslotte.

Met deze andere opzet van de BSV en met de aanstelling van de vertrouwenspersonen zetten we een nieuwe stap. We zullen deze stap goed evalueren en later bezien of ook nog andere taken meer aandacht behoeven. Te denken valt dan bv. aan het voordragen van CDA bestuurders voor andere relevante maatschappelijke organisaties. Dergelijke initiatieven vergen ook een goede afstemming met de landelijke partij. En we zullen ook moeten evalueren , of deze vertrouwenspersonen een voldoende antwoord zijn op de noodzaak om het aantal CDA bestuurders op peil te houden.

Maar ook Keulen en Aken zijn niet op een dag gebouwd.

Wil van der Kruijs,

Voorzitter CDA Brabant.