Aanvaardingstoespraak Wil van der Kruijs

Beste CDA’ers.

De tijd, dat ik nog in wonderen geloofde, ligt achter mij. Maar Godsgeschenken ervaar ik met enige regelmaat. Het feit, dat ik hier mag staan is er zo een. Het geeft aan, dat de selectiecommissie, DB en AB en tenslotte U – als algemene ledenvergadering- de moed hebben getoond om niet alleen te zoeken onder de bekende Brabantse gezichten, maar om een relatieve buitenstaander te benoemen tot uw voorzitter. En ik kan u verzekeren, dat ik geen voorzitter ben, die “nog zit te azen op interessante politieke functies “ en dus ben ik onafhankelijk en kan en durf ik vuile handen te maken. Daarmee heeft u zonder het te weten al een van de adviezen van de commissie Bergsma overgenomen. Dank daarvoor.   Dat de adviezen van de commissie Bergsma verschijnen op de dag van mijn verkiezing is ook zo’n Godsgeschenk. De commissie heeft met velen van ons gesproken en een helder rapport uitgebracht waarvoor ik de commissie bij deze nogmaals van harte wil bedanken. Rense Bergsma was zo goed mij deze week al te informeren over zijn adviezen, waardoor ik in deze toespraak zijn ideeën al heb kunnen verwerken. Ik hoef dus niet meer te doen, wat ik zonder die commissie wel had moeten doen : terugkijken hoe het allemaal zo gekomen is. Dat ben ik dan ook niet van plan. Ik zal ook geen commissies instelllen, die onderzoeken of Bergsma alles wel goed onderzocht heeft. Ik wil de adviezen van de commissie oppakken en op hoofdlijnen uitvoeren. Samen met u allen. Daar sta ik voor. Ik maak daar vandaag een eerste begin mee.   Maar voor dat ik dat doe, wil ik mijn voorganger Hans Janssen van harte danken, voor het aanbrengen van de fundamenten, waarop ik verder kan bouwen. Hans : Het is een eer om jou op te mogen volgen. Veel dank.

Wil van der Kruijs
Voorzitter CDA Brabant