Vragen CDA n.a.v. onderzoek Veehouderij en Gezondheid

Naar aanleiding van het recent gepubliceerde onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) heeft de Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant de volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten. Hoe duidt het college het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)? In het eerste kwartaal van 2017 komt het college met het afwegingskader gezondheid en veehouderij. […]