Verslag Thema-avond Retail & Leegstand

Op 14 april jl. organiseerde de Statenfractie van het CDA Brabant samen met het CDA ‘s-Hertogenbosch een thema-avond over retail en leegstand in Brabantse steden en dorpen.

Als CDA kijken we terug op een geslaagde bijeenkomst, waarbij ruim 120 belangstellenden aanwezig waren. Hieronder o.m. veel gemeenteraadsleden, wethouders, winkeliers, makelaars, vastgoedeigenaren en retaildeskundigen.

De avond begon met drie presentaties door:

Gedeputeerde Erik van Merrienboer
Kernboodschap:
De leegstand in Brabant is hoog en qua omvang te vergelijken met 2.000 voetbalvelden. Stevigere afspraken tussen gemeenten én herbestemming naar woningbouw zijn essentieel.

Retaildeskundige Cees-Jan Pen
Kernboodschap:
Er wordt nog te veel en te massaal bij ontwikkeld en bijgebouwd in de retailsector, zowel in Nederland als in Brabant.

Kwartiermaker Stefan van Aarle
Kernboodschap:
Het leegkomen van grote gebouwen, bijv. als gevolg van een faillissement (V&D), moeten we gebruiken als kansen. In Tilburg gebeurt dat op een fantastische manier. Centrummanagement speelt daarbij een belangrijke rol en daarin moeten we meer investeren.

Na de presentaties waren er twee paneldiscussies, waaraan behalve eerdergenoemde sprekers ook advocaat omgevingsrecht Franc Pommer en INretail-adviseur Rob Soeterboek deelnamen. Uit beide paneldiscussies kwam duidelijk naar voren dat een stevigere rol vanuit de provincie gewenst is. Gemeenten worden nu vaak tegen elkaar uitgespeeld, waardoor een suboptimaal resultaat ontstaat voor Brabant én voor de verschillende gemeentes gezamenlijk. Dit betekent bewust ‘nee’ zeggen tegen nieuw te bouwen winkelmeters, zeker wanneer deze in de periferie liggen. Een aanwezige verwoordde het mooi: “We moeten ophouden met het dweilen met de kraan open”!

Daarnaast kwam nog een andere belangrijke kwestie aan de orde: de grondbedrijven van de gemeentes. Gedeputeerde Van Merrienboer en verschillende aanwezigen gaven aan dat grondbedrijven dikwijls als melkkoe worden gebruikt in plaats van als investeringsinstrument, terwijl ze juist dáárvoor zijn bedoeld. Het grondbedrijf is er niet om winst te maken en de gemeentebegroting dekkend te krijgen, maar voor de ontwikkeling van de gemeenten en hun kernen. Een gemeente kan haar grondbedrijf dus gebruiken om te sturen. Door (tijdelijk) eigenaar te zijn van een pand kan een gemeente sturen op de toekomstige bestemming en op het tempo, bijv. wanneer een leegstaand pand de verdere ontwikkeling van een gebied blokkeert.

Vervolg

De Brabantse Statenfractie van het CDA is van mening dat de retailsector in een periode van transformatie zit en dat we deze periode moeten versnellen. Experimenten, bijv. met regelvrije zones of met nieuwe retailconcepten, kunnen daarbij helpen en leiden hopelijk tot minder leegstand. In dat kader heeft het CDA inmiddels gepleit voor méér innovatieve experimenten en een stevigere rol van de provincie bij regionale ruimtelijke overleggen (RRO).

De Statenfractie is van plan om in het najaar van 2016 een themabijeenkomst Het Grondbedrijf:  investeren of verdienen? te organiseren. Vanzelfsprekend blijven wij een ieder op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van leegstand en retail in onze provincie.

Het CDA bedankt langs deze weg alle mensen die deze waardevolle thema-avond mee mogelijk hebben gemaakt. We blijven in contact!

Stijn Steenbakkers
SSteenbakkers@brabant.nl

Oud-voorzitter Wil van der Kruijs onderscheiden

“Het heeft zijne majesteit de koning behaagd…” met deze woorden en onder luid applaus werd oud-voorzitter van het CDA Brabant Wil van der Kruijs vanmorgen gedecoreerd als Ridder in de orde van Oranje-Nassau. In aanwezigheid van zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, vrienden en  bestuursleden van het CDA Brabant nam hij de onderscheiding in ontvangst.

Wil kreeg de onderscheiding voor zijn vele en jarenlange vrijwilligerswerk. Waaronder werkzaamheden voor de Unie KBO, CDA Brabant en de LOG. (Lokale Omroep Goirle)

Het CDA Brabant feliciteert Wil van harte met de onderscheiding. Wij kennen hem als iemand die zich tomeloze en onzelfzuchtig ingezet heeft voor de partij en wensen hem en zijn geliefden een mooie dag toe om dit te vieren.

image

OV-Race om OV te testen

De Provinciale Statenfractie van het CDA Brabant houdt op 22 april a.s. een OV-Race om het Brabantse openbaar vervoer te testen. De Statenleden van het CDA worden ‘s ochtends in drie groepen verdeeld, waarna iedere groep een envelop met reisbestemming, reisinstructie en geldbedrag ontvangt. Om 11.00u start de race en moet iedere groep vanuit het […]

Korte enquête over CDA Brabant ALV’s

De ALV’s zijn voor het bestuur een belangrijk moment in om in contact te komen met de leden en de leden te betrekken bij de zaken waar zij mee bezig zijn. Omdat hij zo’n belangrijk moment is willen we deze beter op jullie behoeften aan laten sluiten. Geef daarom aan via deze korte enquête aan waar jullie behoefte aan hebben zodat we er iedere keer een interessante bijeenkomst van kunnen maken.

Door hier te klikken kun je de korte enquête invullen. Alvast bedankt voor de moeite!

Het bestuur CDA Brabantcdabrabant-logo